Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ciąża i okres okołoporodowy u chorej na RZS wymagają wzmożonego nadzoru

Źródło: Obstetric outcomes in women with rheumatoid arthritis: Results from Nationwide Inpatient Sample Database 2003-2011.Semin Arthritis Rheum. 2019 Oct;49(2):236-240
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.11.2019
 
 
Wyniki analizy Kishore S i wsp. wskazują, że ciąża i okres okołoporodowy u większości kobiet chorujących na RZS przebiegają bez komplikacji, jednak ta populacja pacjentek ze względu na zwiększone ryzyko powikłań wymaga szczególnej opiekI.
Wyniki badania Kishore S i wsp. wskazują, że kobiety z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) obciążone są większym ryzykiem powikłań w okresie ciąży i okołoporodowym. Wnioski oparto na analizie danych pochodzących z amerykańskiego rejestru Nationwide Inpatient Sample of Healthcare Cost and Utilization Project. Spośród ponad 42 milionów kobiet hospitalizowanych z przyczyn położniczych (w okresie od 2003 roku do 2011 roku), blisko 31,5 tys. stanowiły pacjentki z rozpoznaniem RZS. Zaobserwowano, że ciężarne chorujące na RZS obciążone były większym ryzykiem wystąpienia rzucawki/stanu przedrzucawkowego (13,5% vs 8,9%), krwotoku przedporodowego (3% vs 2%), przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (5,4% vs 3,4%), porodu przedwczesnego (10,2% vs 6,6%), wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (3,5% vs 1,8%) oraz zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego (35% vs 28%). Nie zaobserwowano różnic w częstości wystąpienia krwotoku poporodowego oraz różnic w śmiertelności okołoporodowej matek.

Średni wiek pacjentek z RZS był wyższy niż kobiet bez tego rozpoznania (30,5 vs 27 lat, p<0,001). Co więcej kobiety z rozpoznaniem RZS stanowiły większy odsetek w grupie wiekowej 30-39 lat oraz >40 roku życia. Autorzy badania zwracają uwagę na fakt, iż wystąpienie rzs przypada na okres rozrodczy w życiu kobiety i może wpływać na podyktowaną różnymi względami decyzję od odsunięciu planów prokreacyjnych. Większe ryzyko powikłań położniczych oraz przypadków zabiegowego rozwiązania ciąży związane było z dłuższym okresem hospitalizacji kobiet chorujących na rzs (3,4 vs 2,68 dni).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe