Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy choroby reumatologiczne zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19?

Źródło: Annals of Rheumatic Diseases
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 28.08.2020
 
 
Na łamach Annals of Rheumatic Diseases ukazały się wyniki badania kohortowego w którym porównano przebieg COVID-19 u hiszpańskich pacjentów z chorobami reumatologicznymi z zakażonymi bez chorób reumatologicznych.
Obie podgrupy badawcze były złożone z 456 pacjentów i nie różniły się od siebie pod względem wieku, rozkładu płci oraz czasem diagnozy. Głównym wynikiem analizy był odsetek pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 zdefiniowanym jako śmierć, potrzeba wentylacji inwazyjnej, przyjęcie do oddziału intensywnej terapii lub wystąpienie ciężkiego powikłania.

31,6% pacjentów z chorobami reumatologicznymi miało ciężki przebieg COVID-19, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił 28,1%. W wieloczynnikowym modelu regresji, ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 wzrastało wraz z wiekiem, było wyższe u mężczyzn oraz gdy pacjent cierpiał z powodu choroby tkanki łącznej (OR=1,82; 95% CI: 1,00-3,30). Nie odnotowano aby chorowanie na reumatoidalne zapalenie stawów oraz stosowanie leków immunosupresyjnych było związane z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Pacjenci z chorobami tkanki łącznej mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, co oznacza, że ta grupa pacjentów reumatologicznych powinna szczególnie stosować się do zasad profilaktyki zakażeń w celu uniknięcia infekcji SARS-CoV-2.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe