Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy naltrekson powinien być stosowany w leczeniu fibromialgii?

Udostępnij:
Fibromialgia to choroba mogąca znacznie upośledzać funkcjonowanie w wielu dziedzinach życia, a leczenie jest wielowymiarowe i często trudne. Na łamach „The Lancet Rheumatology” odpowiedziano na pytanie, w jakich przypadkach uzasadnienie ma zastosowanie naltreksonu.
Fibromialgia to zespół, który nie objawia się dobrze zdefiniowaną chorobą organiczną. Nadal istnieją spore kontrowersje dotyczące oceny i diagnostyki, stąd choroba pozostaje nierozpoznana aż u 75 proc. pacjentów. Choroba wymaga podejścia dostosowanego do pacjenta, najczęściej opiera się na postępowaniu farmakologicznym z uwzględnieniem stosunku korzyści do ryzyka. Częstość występowania w populacji ogólnej sięga nawet 8 proc, czyniąc fibromialgię trzecim najczęstszym rozpoznaniem w klinikach i gabinetach reumatologicznych.

Pomimo minimalnych dowodów na skuteczność niskie dawki naltreksonu nadal stosuje się w leczeniu fibromialgii. Powyższe postępowanie zweryfikował zespół duńskich naukowców przeprowadzając randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie z udziałem 99 pacjentów (kobiety w wieku 18-64 lat). Pacjentki zostały losowo przydzielone w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej naltrekson w dawce 6 mg lub placebo, a postępowanie prowadzono przez 12 tygodni. Oceniono, czy nasilenie dolegliwości bólowych w skali NRS (0 - brak bólu, 10 - najbardziej nasilony ból) uległo istotnemu zmniejszeniu po zastosowaniu leku.

Wykazano, że średni spadek nasilenia bólu wyniósł 1,3 punktu w grupie badawczej i 0,9 w grupie kontrolnej, bez zachowania istotności statystycznej. Przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych wystąpiło u 8 proc. osób otrzymujących naltrekson i 6 proc. w grupie placebo. U 84 proc. chorych wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane związane z lekiem (zdecydowana większość łagodna), podobny odsetek odnotowano w grupie kontrolnej. Nie oznacza to zupełnego braku korzyści z zastosowania naltreksonu - wykazano, że może złagodzić problemy z pamięcią związane z fibromialgią.

Stosunkowo niewielka populacja i sugestie dotyczące określonych korzyści sprawiają, że kwestia stosowania naltreksonu powinna zostać lepiej zbadana, jednak do czasu pojawienia się większej liczby doniesień jego zalecanie nie znajduje uzasadnienia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.