Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czynniki ryzyka hospitalizacji związanej z COVID-19, u chorych z rozpoznaniem autoimmunologicznej choroby reumatycznej

Źródło: Źródło: Freites Nuñez DD, Leon L, Mucientes A i wsp. Risk factors for hospital admissions related to COVID-19 in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2020 Nov;79(11):1393-1399.
Opracowała: Ewa Morgiel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 28.10.2020
 
 
Zakażenie nowym wirusem SARS-CoV-2 jest przyczyną COVID-19. Epidemia mimo wprowadzanych środków ochrony i różnych obostrzeń nie ustaje. Sytuacja jest dynamiczna, każdego dnia analizowane są nowe dane.
Obecnie wiadomo, iż czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 są choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność krążenia i niewydolność oddechowa. Czy osoby z rozpoznaniem autoimmunologicznej choroby reumatycznej są bardziej narażone na zakażenie, czy choroba przebiega u nich ciężej, czy następstwa choroby są poważniejsze? Odpowiedź na te pytanie nadal nie jest oczywista. Konieczne jest uważne opracowywanie dostępnych danych.

Wiosną bieżącego roku w Hiszpanii obserwowano pierwszy szczyt zachorowań na COVID-19. W Poradni Reumatologicznej, znajdującej się przy publicznym szpitalu w Madrycie przeprowadzono retrospektywną analizę danych. W okresie od 1 marca do 24 kwietnia na podstawie zwolnień lekarskich, informacji przekazanych przez pacjentów do Poradni oraz wyników badań z laboratorium zidentyfikowano 123 osoby z rozpoznaniem autoimmunologicznej choroby reumatycznej oraz COVID-19.

Z uwagi na przebieg zakażenia SARS-CoV-2 54 chorych wymagało hospitalizacji, średnia wieku przy przyjęciu wyniosła niemal 70 lat, a czas trwania objawów wahał się od 3 do 10 dni, u około 90% przy przyjęciu stwierdzano zapalenie płuc. W trakcie pobytu w szpitalu zmarło 12 chorych, w większości byli to chorzy w wieku >80 lat. W leczeniu między innymi stosowano tocilizumab (u ok. 10% chorych) uzyskując dobra odpowiedź. Porównując dane chorych wymagających hospitalizacji i tych, którzy byli leczeni w domu stwierdzono, iż czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia jest starszy wiek oraz rozpoznanie układowej choroby reumatycznej (w odniesieniu do chorób reumatycznych objawiających się przewlekłym zapaleniem wielostawowym). Nie znaleziono zależności pomiędzy stosowaniem określonych leków immunosupresyjnych a przebiegiem COVID-19.

W podsumowaniu autorzy doniesienia z Madrytu zwracają uwagę na znaczny odsetek (44%) chorych z autoimmunologicznymi chorobami reumatycznymi, którzy wymagali hospitalizacji w związku z COVID-19. Przeważali pacjenci w starszym wieku, z licznymi chorobami współistniejącymi oraz chorobami reumatycznymi o etiologii autoimmunologicznej z zajęciem narządowym. Uzyskane dane trzeba interpretować z rozwagą z powodu stale zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe