Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czynniki związane z powstawaniem i postępem zmian narządowych w toczniu rumieniowatym układowym.

Źródło: Factors associated with damage accrual in patients with systemic lupus erythematosus: results from the Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) Inception Cohort. Bruce IN, O'Keeffe AG, Farewell V, Hanly JG, Manzi S, Su L, Gladman DD, Bae
Autor: Andrzej Kordas |Data: 10.09.2015
 
 
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, która prowadzi do uszkodzeń wielonarządowych. Najczęściej stosowanymi narzędziami do monitorowania przebiegu choroby są: kwestionariusz oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia HRQOL (Health Related Quality of Live), skala aktywności choroby SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) oraz wskaźnik uszkodzeń narządowych SDI (Systemic Lupus Erythematosus Damage Index). SDI służy do oceny nieodwracalnych zmian narządowych, które wystąpiły po postawieniu rozpoznania TRU, czas ich trwania jest dłuższy niż 6 miesięcy, ale niekoniecznie muszą mieć związek z TRU. SDI w trakcie trwania choroby ma tendencję wzrostową (nie jest możliwe jego zmniejszenie), wskaźnik ten koreluje z niepełnosprawnością i ze śmiertelnością.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach grupy SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics). Przeanalizowano dane 1722 pacjentów (średnia wieku 35 lat) z nowym (czas trwania choroby ≤18 m-cy) rozpoznaniem TRU leczonych w 31 ośrodkach 11 krajów w latach 2000-2011. Wskaźnik SDI był oceniany każdego roku obserwacji i ulegał stałemu wzrostowi. Wystąpienie jednej zmiany narządowej zwiększało ryzyko wystąpienia kolejnej. Na podstawie analizy statystycznej wyłoniono kilka czynników sprzyjających zarówno wystąpieniu pierwszej zmiany narządowej, jak również progresji już istniejących uszkodzeń, były to: starszy wiek, pochodzenie (Afroamerykanie), wartość skali SLEDAI, stosowanie glikokortykosteroidów i nadciśnienie tętnicze. Płeć męska i pochodzenie (Amerykanie rasy kaukaskiej) korelowały ze wzrostem SDI z 0 do ≥1. Wśród chorych rasy azjatyckiej ryzyko wystąpienia progresji SDI było niższe (RR 0,60). Stosowanie leków antymalarycznych zmniejszało ryzyko zmian narządowych.

Uzyskane wyniki mogą być cenną wskazówką w kolejnej aktualizacji zaleceń dotyczących leczenia tocznia rumieniowatego, gdyż część z wymienionych czynników podlega modyfikacji , co umożliwi poprawę rokowania dla chorych z SLE.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe