SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Debata nad stanem rozwoju polskiej reumatologii
 
Działy: Aktualności
Podczas 36. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych zorganizowanej w połowie października w Warszawie przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji uhonorowano autorów najlepszych prac oryginalnych opublikowanych w 2016 roku w czasopiśmie naukowym Reumatologia.
Nagrody pieniężne dla autorów ufundowało Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, a rzeczowe w postaci książek medycznych oraz rocznej prenumeraty – Wydawnictwo Termedia.

Konferencja odbywała się w dwóch częściach, w pierwszej części poświęconej nowym zasadom działania ochrony zdrowia, prof.nad. dr hab. Leszek Markuszewski, dyrektor NIGRR, zaprosił do dyskusji z ramienia ministerstwa zdrowia – Barbarę Więckowską, dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w MZ i Krzysztofa Górskiego, dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ, Mirosława Markowskiego naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotka, dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz wiceprzewodniczącą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, a także konsultantów i doradców, m.in. dr Jerzego Gryglewicza z Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie, współtwórcę koncepcji map potrzeb zdrowotnych, prof. Marię Majdan z Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowników klinik z NIGRiR, a zarazem ekspertów w ministerstwie zdrowia – prof. nadzw. Brygidę Kwiatkowską przedstawiającą strategię wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów oraz prof. Piotra Głuszko, który uczestniczył w powstawaniu Programu skoordynowanej profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był przedstawieniu zagadnień z praktyki klinicznej. Prelegentami byli zarówno reumatolodzy (prof. nadzw. Brygida Kwiatkowska, prof. Anna Filipowicz-Sosnowska, prof. Maria Majdan, prof. Eugeniusz Kucharz, dr Maria Maślińska, prof. Głuszko, dr Joanna Kur-Zalewska, jak i naukowcy związani z reumatologią (dr Agnieszka Paradowska-Gorycka) oraz zaproszeni specjaliści z innych dziedzin medycyny, które często są niezmiernie istotne dla reumatologii. Wśród zaproszonych gości był dermatolog prof. Witold Owczarek z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie okulista prof. Jacek Szaflik (Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM), dermatolog dr Irena Walecka ze szpitala MSW w Warszawie , prof. Ewa Marcinkowska-Suchowierska (Kliniką Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie) oraz prof. Krzysztof Paśnik Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM.

Coroczna Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych stanowi dla uczestników nie tylko szansę na pogłębienie wiedzy czy wymiany doświadczeń zawodowych,ale daje również możliwość reumatologom dyskusji o obecnym kształcie i miejscu reumatologii, omówienie problemów systemowych i organizacyjnych w szerszym gronie rozmówców. Konferencja, dzięki przedstawieniu osiągnięć naukowych i zaangażowaniu autorów w polskie naukowe czasopismo, stanowi możliwość jednoczenia się reumatologów-klinicystów i naukowców z różnych ośrodków w Polsce we wspólnym celu, jakim jest rozpowszechnianie nauki i podnoszenie rangi własnego czasopisma naukowego Reumatologia.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia i Marka Posobkiewicza- Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe