Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Długotrwałe stosowanie hydroksychlorochiny przez pacjentów reumatologicznych, a ryzyko infekcji SARS-CoV-2

Źródło: The Lancet Rheumatology
Redaktor: Anna Soboń |Data: 09.10.2020
 
 
Tagi: HCQ, Covid19, Wuhan, RZS, sle
Na łamach Lancet Rheumatology ukazały się wyniki retrospektywnego badania dotyczącego częstości infekcji SARS-CoV-2 i ciężkości jej przebiegu u pacjentów reumatologicznych długotrwale przyjmujących hydroksychlorochinę.
Badacze wykorzystali dane pochodzące z bazy amerykańskiego systemu US Veteran Health Administration. Do analizy włączono dane dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub toczniem rumieniowatym układowym leczonych hydroksychlorochiną. Do każdego przypadku dobrano dwa odpowiadające, nieleczone hydroksychlorochiną. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów u których wykryto infekcje SARS-CoV-2 w okresie pomiędzy 1 marca, a 30 czerwca 2020.

W sumie zidentyfikowano ponad 10 tysięcy pacjentów leczonych hydroksychlorochiną. Odsetek pacjentów u których wykryto koronawirusa wynosił 0,3% w grupie leczonej hydroksychlorochiną i 0,4% w grupie kontrolnej (OR=0,79; 95% CI: 0,52-1,20). Ponadto nie zaobserwowano, aby leczenie hydroksychlorochiną wpływało na częstość hospitalizacji, przyjęcie na oddział intensywnej terapii lub śmierć z powodu infekcji SARS-CoV-2. Co ciekawe, śmiertelność ze wszystkich przyczyn była mniejsza w grupie pacjentów leczonych hydroksychlorochiną w porównaniu z grupą kontrolną (OR=0,70; 95% CI: 0,55-0,89).

Długotrwałe stosowanie hydroksychlorochiny u pacjentów reumatologicznych zdaje się nie mieć wpływu na ryzyko i przebieg infekcji SARS-CoV-2. Wadą badania był jej retrospektywny charakter.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe