Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dna moczanowa - obraz radiologiczny symetrycznego zapalenia wielostawowego oparty na DECT

Źródło: Yokose C, Dalbeth N, Wei J et al. Radiologic evidence of symmetric and polyarticular monosodium urate crystal deposition in gout - A cluster pattern analysis of dual-energy CT. Semin Arthritis Rheum. 2020 Feb;50(1):54-58.
Autor: Aleksandra Lang |Data: 06.03.2020
 
 
Dna moczanowa jest najczęstszą zapalną chorobą stawów. Najnowsze dane uzyskane z wykorzystaniem metody obrazowania DECT (tomografii komputerowej podwójnej energii) wskazują, że pacjenci z wieloletnią dną, przewlekle stosujący leki obniżające stężenie kwasu moczowego w surowicy, prezentują radiologiczne cechy choroby podstawowej o charakterze wielostawowym i symetrycznym.
W wieloośrodkowym badaniu Yokose C. i wsp. metodą DECT oceniano obecność złogów kwasu moczowego oraz nadżerek w obrębie stawów rąk/nadgarstków (15 lokalizacji), stóp/stawów skokowych (12 lokalizacji) oraz stawów kolanowych (4 lokalizacje). W ocenie statystycznej posłużono się metodą analizy skupień. Badaną populację stanowiło 153 chorych na dnę moczanową (średni czas trwania choroby 14,9 lat), leczonych allopurynolem przez co najmniej 3 miesiące w stabilnej dawce ≥300mg/dobę (średni czas leczenia ok. 5 lat). 92% badanej populacji stanowili mężczyźni. Średnia wieku grupy wynosiła 58,5 lat. U 31% badanych stwierdzono obecność podskórnych guzków dnawych.

Obszarami, w obrębie których najczęściej obserwowano depozyty kwasu moczowego, były stopy/stawy skokowe (61%), następnie stawy kolanowe (57%), rzadziej obszar rąk/nadgarstków (23%). Częstość występowania złogów kwasu moczowego w obszarze pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (MTP I) oszacowano na 35%. Zaobserwowano wyraźną symetryczność zmian stawowych, również w obrębie stawów rąk, nie wykazując różnic w dystrybucji złogów kwasu moczowego pomiędzy ręką dominującą (tu teoretycznie większa predyspozycja do gromadzenia złogów) i niedominującą. W lokalizacji stopa/staw skokowy w obszarach, gdzie obecne były złogi kryształów, wykazano ośmiokrotnie większą częstość występowania nadżerek kostnych niż w obszarach bez złogów. U chorych z dną guzkową częściej obserwowano nadżerki kostne (83% vs 67%). Najczęstszymi lokalizacjami nadżerek były - MTP I, kości stępu, pierwszy staw międzypaliczkowy.

Zaobserwowano wyraźną tendencję do symetrycznego występowania złogów kwasu moczowego, a szczególnie nadżerek kostnych, w odpowiadającym stawie po przeciwnej stronie w lokalizacji stopa/staw skokowy. Podobną symetrię odnotowano w przypadku depozytów kwasu moczowego w obrębie rąk/nadgarstków i stawów kolanowych.

Wyniki obserwacji Yokose C. i wsp. potwierdzają, że dna moczanowa, szczególnie w postaci przewlekłej, jest symetryczną wielostawową artropatią, nawet w przypadkach klinicznie bezobjawowych stawów.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe