Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Doktor Agata Sebastian o Sekcji Młodych Reumatologów PTR

Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.08.2019
 
 
Sekcja Młodych Reumatologów jest jedną z sekcji, które działają w ramach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, podobnie jak np. Sekcja Obrazowa. Powstała na początku 2012 roku, a pierwszym jej przewodniczącym został dr Jan Sznajd z Krakowa. Pierwszym i głównym założeniem sekcji była integracja środowiska młodych reumatologów w Polsce na wzór grupy stworzonej przy EULAR- EMEUNET.
Jakie są główne cele Sekcji Młodych Reumatologów?
Integracja reprezentowanie naszego środowiska. Chcieliśmy stworzyć platformę, gdzie moglibyśmy się dzielić swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Kto może zostać członkiem sekcji?
Każdy, kto czuje się młodo, chce doskonalić swoje umiejętności kliniczne, rozwijać się naukowo, ale nie jest to warunek konieczny, i ma mniej niż 45 lat. Ponieważ działamy wewnątrz i pod auspicjami PTR, każdy członek sekcji musi być również członkiem PTR. Nie ma ograniczeń czasowych co do przynależności do sekcji, natomiast funkcji jej przewodniczącego w sposób ciągły nie można sprawować dłużej niż przez dwie trzyletnie kadencje. Obecnie przewodniczącą sekcji jest doktor Magdalena Włoch-Targońska z Katowic.

Jaką strukturę ma Sekcja Młodych Reumatologów?
Podobnie jak EMEUNET w Sekcji Młodych Reumatologów wyodrębniona jest grupa robocza, w skład której wchodzi przewodniczący, zastępca i sekretarz oraz członkowie aktywni, odpowiedzialni za wypełnianie zadań i celów sekcji oraz reprezentowanie środowiska młodych reumatologów. Grupa składa się z 17 osób z różnych ośrodków reumatologicznych w kraju. W jej skład wchodzą między innymi przedstawiciele z Wrocławia, Katowic, Warszawy, Szczecina, Lublina, Białegostoku, Gdańska i Łodzi. Drugą część sekcji – tą większą - stanowią pozostali członkowie. Ogółem sekcja zrzesza ok. 200 osób.

Czy warunkiem przynależności do grupy roboczej sekcji jest zatrudnienie lub specjalizowanie się w wiodących ośrodkach klinicznych w kraju?
W żadnym wypadku nie ma takiego wymogu. Sekcja Młodych Reumatologów, w tym grupa robocza, jest skierowana do wszystkich Młodych Reumatologów chcących tworzyć obraz reumatologii w Polsce. Sekcja otwarta jest na każdego, niezależnie od miejsca pracy. Bardzo pożądane jest zaangażowanie osób pracujących w mniejszych oddziałach reumatologicznych (poza uniwersytetami medycznymi) i w poradniach. Tylko w ten sposób, wymieniając się doświadczeniami, poznając problemy i oczekiwania osób spoza dużych ośrodków klinicznych, jesteśmy w stanie w sposób prawdziwy zintegrować nasze środowisko i w sposób świadomy kształtować cele i zadania sekcji, dopasowane do potrzeb ogółu.

Z drugiej jednak strony widzimy waszych przedstawicieli na zjazdach reumatologicznych, czyli jednym z działań jest także rozwój naukowy?
Jak najbardziej dla osób, które wybrały drogę naukową swojego dalszego kształcenia, ale nie tylko. Jest sporo Młodych Reumatologów, którzy mają doświadczenie kliniczne i spostrzeżenia naukowe, które warto prezentować, w celach edukacyjnych. Dlatego jednym z naszych zadań jest umożliwianie takim osobom przedstawianie swoich doświadczeń i przypadków klinicznych. Jedną z form jest możliwość publikowania w biuletynie tworzonym cyklicznie przez grupę roboczą sekcji, pod nadzorem ośrodka wrocławskiego. Ponadto posiadamy miejsce w Forum Reumatologicznym, czyli jednej z czołowych gazet PTR; Mamy tam przeznaczone specjalnie dla Młodych Reumatologów miejsce. A w najbliższym czasie mam nadzieję, że uda się sfinalizować cykl przypadków klinicznych opisywanych w ramach Reumatologii News.

Co do tej pory udało się osiągnąć sekcji?
Przede wszystkim udało nam się poznać. Dotychczas ciągle dominują członkowie z ośrodków akademickich, ale liczę, że uda nam się to zmienić. Oprócz powyższych publikacji, udało nam się stworzyć własny biuletyn wydawany dwa razy w roku, rozsyłany do członków sekcji mailowo, w którym umieszczane są najnowsze rekomendacje, podsumowania z najważniejszych zjazdów i konferencji, opisy ciekawych przypadków klinicznych oraz podsumowanie ciekawych zagadnień związanych z reumatologią. Znajduje się tam również miejsce, podobnie jak w Forum Reumatologicznym i myślę, że w Reumatologii News, miejsce na publikację prac z zakresu reumatologii przygotowywanych w ramach programu specjalizacyjnego z reumatologii. Przykładem na to, że młodzi potrafią podsumowywać ciekawe zagadnienia jest fakt, że przez dłuższy czas najlepsze teksty z biuletynu były umieszczane na stronach ogólnodostępnego portalu medycyny praktycznej.
Kolejna inicjatywa, którą udało nam się wypracować, to swój własny czas wykładowy podczas znaczących zjazdów reumatologicznych w kraju np. podczas Szczecińsko-Poznańskich Dni Reumatologicznych. Swoich przedstawicieli możemy także słuchać podczas takich zjazdów jak CECRCentral European Congress of Rheumatology czy Central European Rheumatology Young Researchers’ Forum.
Ponadto udało się nam wysłać kilku młodych reumatologów na międzynarodowe zjazdy, w tym EULAR. Oczywiście bez pomocy głównego zarządu PTR i sponsora w formie firm farmaceutycznych nigdy by nam się to nie udało, ponieważ nie posiadamy żadnego naszego budżetu, ale co najważniejsze w konkursie wyodrębniono dwie nagrody- jedną, którą otrzymuje osoba publikująca naukowo (najważniejszy warunek), a druga dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim, tzw. praktyków. Stąd każdy miał szansę wzięcia udziału w konkursie.
Naszym sukcesem jest również opublikowanie swojego numeru Astmy, Alergologii i Immunologii Klinicznej poświęconego naszym zainteresowaniom reumatologicznym oraz zakończony już cykl pytań do Eksperta, publikowanych regularnie w Przeglądzie Reumatologicznym.

Gdyby ktoś chciał się dzisiaj zapisać do Sekcji Młodych Reumatologów, to gdzie powinien was szukać i w jaki sposób kontaktujecie się między sobą?
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Sekcji Młodych Reumatologów na stronie głównej PTR- http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?formularz-zgłoszeniowy,57. Czas zgłoszenia to około 2-3 minut. Następnie w ramach grupy kontaktujemy się ze wszystkimi członkami za pomocą listy mailingowej. Wszystkie aktualności naszej sekcji znajdują się również na stronie sekcji, w biuletynach. Posiadamy także odwiedzaną przez naszych członków stronę na Facebooku i Twitterze. Ponadto organizujemy wspólne spotkania podczas lokalnych i dużych zjazdów krajowych. O miejscu spotkań informowani są członkowie za pomocą maili lub strony facebooka. W ten sam sposób komunikujemy się z członkami w przypadku wyborów, zapraszając na nie wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w ramach grupy roboczej.
W pewnym stopniu poznając oczekiwania i trudności specjalizacyjne młodych reumatologów, zgłaszamy je jako reprezentanci naszego środowiska władzom PTR. Nasz głos już kilkakrotnie był zauważony i zaaprobowany, stąd zachęcam wszystkich do czynnego udziału w naszej sekcji. W ostatnim czasie powstały także kursy szkoleniowe dla osób specjalizujących się, co jak widać już po pierwszych wynikach egzaminu, spowodowało lepszą zdawalność. Często pojawiają się także dla członków sekcji tańsze lub bezpłatne wejścia na konferencje czy szkolenia np. kurs USG naczyń w Szczecinie, czy cyklicznie organizowane szkolenia dotyczące MRI. Pewną alternatywą dla młodych reumatologów darmowego udziału w konferencjach Termedii, będzie udział w przygotowywaniu opisów przypadków w Reumatologii News.

Kilkakrotnie w rozmowie użyła pani nazwy EMEUNET, co to za organizacja i kto może do niej należeć?
EMEUNET czyli The Emerging EULAR Network została stworzona przy EULARZE. Jest to organizacja skupiająca młodych reumatologów w ramach międzynarodowej sieci. Żeby być jej członkiem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie EMEUNET http://emeunet.eular.org/members_registration.cfm, do czego serdecznie zachęcam. Struktura EMEUNET powstałą w 2009 roku i oparta jest na grupie roboczej, liście mailingowej międzynarodowych członków oraz mediach społecznościowych. Organizacja ta ma duże znaczenie, po pierwsze działa zaraz przy EULARZe, co umożliwia np. jej członkom udział w tworzeniu wytycznych opracowywanych przez EULAR, recenzowaniu w najbardziej prestiżowym czasopiśmie reumatologicznym jakim jest Annals of the Rheumatic Diseases. A poza tym w ramach tej grupy oferowanych jest dużo kursów i spotkań edukacyjnych ze zniżkami dla członków oraz międzynarodowe współprace i stypendia naukowe.

Najtrudniejsze zadanie przed, którym stoi sekcja?
Nadal naszym problemem jest słaba komunikacja z młodymi reumatologami nie skupionymi przy dużych ośrodkach akademickich. A także współpraca i integracja ze środowiskiem pediatrycznym i ich przedstawicielami. Od początku istnienia sekcji nie udało nam się zachęcić ani jednego pediatry reumatologa do udziału w grupie roboczej.

Plany na przyszłość?
Dalsza integracja, stworzenie cyklicznych wydarzeń edukacyjnych, w tym w ramach popularnych zjazdów oraz wykorzystanie potencjału młodych reumatologów w ramach kształcenia pokolenia najmłodszych reumatologów w Polsce. Na koniec chciałabym zachęcić każdego Młodego Reumatologa do aktywnego kontaktu z nami, czekamy na komentarze i publikacje. Oferujemy pomoc na każdym etapie publikacji. Zapraszamy chętne osoby do wspólnych wystąpień podczas zjazdów. Każda z zainteresowanych osób może odezwać się również bezpośrednio przez maila lub facebook do przewodniczącej naszej sekcji i naszych członków lub bezpośrednio do mnie pod adresem agatasebastian@vp.pl .
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe