Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dr Stajszczyk: Dostępność pacjentów do leczenia adalimumabem nie jest zagrożona
Źródło: AK/PTR
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.03.2019
 
 
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym obowiązującym od 1 marca 2019 r. dostępność pacjentów do leczenia adalimumabem nie jest zagrożona. - To stanowi gwarancje dostępności terapii dla pacjentów i pozwala na konkurencje, której efektem może być dalsze obniżanie się kosztu terapii - mówi dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR.
Refundacją objęte zostały kolejne dwa biologiczne leki biorównoważne, czyli Amgevita (podmiot odpowiedzialny Amgen) oraz Hyrimoz (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Jednocześnie minister zdrowia wydał nową pozytywną decyzję dla leku Humira (podmiot odpowiedzialny Abbvie), dla którego okres refundacji w programach lekowych B.35 i B.36 kończył się w dn. 28.02.2019 r. Wszystkie decyzje zostały wydane na trzy lata.

Obecność czterech leków zawierających adalimumab w systemie refundacyjnym stanowi gwarancje dostępności terapii dla pacjentów i pozwala na konkurencje, której efektem może być dalsze obniżanie się kosztu terapii. Wszystkie leki zawierające adalimumab dostępne są w dawce 40 mg. Jednocześnie Amgevita będzie dostępna w dawce pediatrycznej 20 mg (koszt jednego miligrama substancji leku w dawce 20 mg i 40 mg jest taki sam).

Refundacją objęty został także kolejny biologiczny lek biopodobny dla infliksimabu – Zessly (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Łącznie dostępnych jest pięć leków zawierających infliksimab.

Ministerstwo Zdrowia pomimo wcześniejszych deklaracji po raz kolejny nie dokonało zmian w opisie programów lekowych B.35 i B.36, które były postulowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w listopadzie 2018 r., dotyczących ujednolicenia kryteriów oceny skuteczności leczenia dla wszystkich leków biologicznych refundowanych w ramach programów. Właściwy oficjalny wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w tej sprawie oraz gotowa propozycja zmian w programach zostały ponownie wysłane do ministerstwa zdrowia kilka tygodni temu. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii otrzymali również zapewnienie podmiotu odpowiedzialnego dla leku sekukinumab, że zgadza się na proponowane zmiany w programach o czym ministerstwo zdrowia zostało poinformowane. Pomimo tego kryteria nie zostały zmienione i nadal są preferencyjne dla jednego leku względem innych.

O komentarz poprosiliśmy eksperta.

Dr Marcina Stajszczyka, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR:
- Od 1 marca 2019 r. refundowane są cztery leki zawierające adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi), co stanowi gwarancje dostępności terapii dla pacjentów i pozwala na konkurencje, której efektem może być dalsze obniżanie się kosztu terapii.

Pacjenci z ulgą przyjęli pozytywną decyzję refundacyjną dla jednego z preparatów, dzięki czemu kontynuacja leczenia u nich nie jest zagrożona. Aktualnie na decyzję refundacyjną dla adalimumabu oczekuje jeszcze jeden podmiot odpowiedzialny.

Obejmowanie refundacją kolejnych leków biopodobnych, których wnioski spełniają warunki ustawowe, to na całym świecie formalność, a w Polsce sukces. Ale cieszymy się nawet z takich sukcesów i oczekujemy, że oszczędności czynione dzięki obejmowaniu refundacją leków biopodobnych będą reinwestowane w leczenie zapalnych chorób reumatycznych. Lekarze i pacjenci czekają na zwiększanie dostępności do leczenia biologicznego poprzez zmianę kryteriów kwalifikacji i zapewnienie odpowiedniego finansowania świadczeń związanych z obsługą programów lekowych oraz refundacje kolejnych leków innowacyjnych o innych mechanizmach działania. Wtedy sukces będzie pełniejszy.

Przeczytaj także: "Cztery leki z adalimumabem" i "Prof. Brzosko i dr Stajszczyk krytykują zaprzestanie refundacji Humiry".
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe