REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Duzallo - podwójne działanie w pojedynczej dawce

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: Medscape/AK
FDA zatwierdziło lek duzallo w leczeniu hiperurykemii związanej z dną moczanową u pacjentów, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu kwasu moczowego (sUA) w surowicy przyjmując jedynie allopurinol.
Stosowany raz dziennie lek zawiera 200 mg lesinuradu plus 300 mg allopurynolu. Preparat duzallo będzie dostępny również w dawce 200 mg raz na dobę i 200 mg allopurynolu. Allopurynol zmniejsza produkcję kwasu moczowego, a lesinurad zwiększa wydalanie go z nerek. Preparat Duzallo nie jest zalecany do leczenia bezobjawowej hiperurykemii.

Preparat duzallo jest pierwszą doustną kombinacją dwóch leków lesinuradu i allopurynolu w leczeniu hiperurykemii związanej z dną moczanową u pacjentów, którzy nie osiągnęli odpowiedniego poziomu kwasu moczowego w surowicy (sUA) w przypadku stosowania jedynie allopurynolu w monoterapii.Ta kombinacja o stałej dawce zapewnia podwójny mechanizm działania w pojedynczej tabletce, który może zaradzić zarówno leżącym u podstaw przyczynom hiperurykemii - nadmiernej produkcji i braku kwasu moczowego w surowicy.
W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów z dną moczanową, u których nie osiągnięto docelowego poziomu UA, przy stosowaniu samego allopurynolu, a przy zastosowaniu duzallo prawie dwukrotnie wzrosła liczba pacjentów, u których osiągnięto docelowy poziom UA <6 mg / dl w 6 miesiącu. Uzyskano także zmniejszenie średniego poziomu UA do <6 mg / dl w pierwszym miesiącu i utrzymanie tego poziom przez 12 miesięcy.

Najczęstsze działania niepożądane w badaniach klinicznych był ból głowy, grypa, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi i refluks. Przy stosowaniu duzallo może wystąpić ryzyko ostrej niewydolności nerek.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.