SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dzieci matek chorujących na toczeń mają większe ryzyko chorób alergicznych
Źródło: AK/Risk of Allergic Conditions in Children Born to Women With Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Feb;70(2):315-319. doi: 10.1002/acr.23251.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.03.2018
 
 
Wyniki badania obserwacyjnego Couture J i wsp. wskazują, że dzieci urodzone przez matki chorujące na toczeń rumieniowaty układowy (tru), częściej niż w populacji zdrowych kobiet, zapadają na choroby o podłożu alergicznym.
Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy kanadyjskiego rejestru administracyjnego (Offspring of SLE Mothers Registry), z którego pozyskano dane o 719 dzieciach, urodzonych przez 509 kobiet z tru. Dane porównano z grupa kontrolą stanowiącą kobiety niechorujące na tru (n=5824, 8493 dzieci). W rejestrze wyszukiwano dane na podstawie kodu rozpoznania - astma, alergiczny nieżyt nosa, egzema, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna (występujące w przypadku co najmniej jednej hospitalizacji lub wizyty lekarskiej). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że dzieci matek chorujących na tru miały większe ryzyko zachorowania na choroby alergiczne (OR 1,35). Blisko 44% dzieci matek z tru miało co najmniej jeden epizod alergiczny, w porównaniu do 38% urodzonych przez zdrowe kobiety. Dalsza analiza uwzględniająca występowanie chorób alergicznych u matki (czynnik ryzyka alergii u potomstwa), również potwierdziła niezależny wpływ występowania tru u matki na ryzyko alergii u dziecka (OR 1,21). Obserwowane zjawisko wydaje się być również niezależne od obecności powikłań położniczych o udowodnionym już wpływie na ryzyko alergii jak - przedwczesny poród, czy dziecko małe w stosunku do wieku ciążowego. Autorzy posiadali dane dotyczące farmakoterapii matek w okresie ciąży tylko w przypadku niewielkiej grupy badanych (ok. 20%, co ogranicza moc danych), jednak po uwzględnieniu wpływu stosowanego leczenia również podtrzymano obserwowany wcześniej trend. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki wydaje się, że wpływ na zwiększone ryzyko alergii u dzieci matek chorujących na tru, mogą mieć między innymi czynniki genetyczne, środowiskowe, a także ekspozycja na bodźce immunologiczne - jak przeciwciała i cytokiny - w okresie ciąży.

Wyniki badania są zbieżne z wcześniejszymi danymi, opartymi jednak na analizie znacznie mniejszych grup chorych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe