Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Eozynopenia jako marker septycznego zapalenia stawu

Źródło: Vigouroux A, Ostertag A, Crémieux AC, Bardin T, Latourte A, Ea HK, Richette P. Eosinopenia to differentiate crystal-induced and septic arthritis. Ann Rheum Dis. 2022 Aug;81(8):1201-1202. doi: 10.1136/annrheumdis-2022-222322
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 25.08.2022
 
 
Kliniczne rozpoznanie zapalenia pojedynczego stawu stanowi w praktyce klinicznej wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, a dodatkowo wymaga szybkiego działania.
Często monoatrthritis dotyczy stawu kolanowego i ma dość dynamiczny przebieg, może pojawić się silny ból i obrzęk stawu, zaczerwienienie, gorączka, wysokie wartości CRP.
W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę atak dny moczanowej oraz septyczne zapalenie stawu.

Jednym z kluczowych badań diagnostycznych w takiej sytuacji jest ocena płynu stawowego pod kątem obecności kryształów oraz infekcji. Nie zawsze jednak są warunki do wykonania punkcji stawu. Ponadto wyniki badania płynu mogą być nierozstrzygające, a na ewentualny wzrost patogenu w posiewach potrzeba zwykle dłuższego czasu. Pomocne może być oznaczenie prokalcytoniny. W kilku pracach w oparciu o obserwacje w oddziałach intensywnej terapii sugerowano, że obniżenie poziomu eozynofili stanowi marker ciężkich zakażeń bakteryjnych.

Przeprowadzono retrospektywną analizę danych pacjentów hospitalizowanych w okresie od maja 2009 do czerwca 2020 roku z rozpoznaniem ostrego zapalenia stawu kolanowego, u których na podstawie przeprowadzonej szczegółowej diagnostyki ostatecznie potwierdzono rozpoznanie septycznego zapalenia stawów (n = 114) lub krystalopatii (n = 104).

Wykorzystując dostępne dane, weryfikowano negatywną (NPV) i pozytywną wartość predykcyjną (PPV) eozynopenii dla rozpoznania infekcyjnego zaplenia stawu vs zapalenie stawu związane z krystalopatią. Eozynopenię zdefiniowano wartością graniczną <50/µl (1 mm3). Z grupy badanej wykluczono chorych, u których choroby współistniejące miałyby wpływ na liczbę eozynofili. Średnia liczba eozynofili w badaniach krwi była istotnie wyższa u chorych z septycznym zapaleniem stawów, w porównaniu z krystalopatią: 72,7 vs 144,7/mm3 (p <0,005).

Dla eozynopenii jako markera różnicującego septyczne zapalenie stawów od krystalopatii uzyskano specyficzność 76,9 proc., PPV 63,4 proc., czułość 50 proc. i NPV 65,5 proc. Uwzględnienie wartości CRP nie miało wpływu na uzyskany wynik. Powiązanie eozynopeniii z wysoką liczbą neutrofili (>10 500/mm3) zwiększyło specyficzność do 88,5 proc., ale związane było z obniżeniem czułości do 29,8 proc.

Ocena liczby eozynofili i neutrofili u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia stawu kolanowego może okazać się pomocna w diagnostyce różnicowej krystalopatii oraz septycznego zapalenia stawów, co umożliwi szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego, które w obu sytuacjach klinicznych znacznie się od siebie różni.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.