Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Epidemiologia i leczenie polimialgii reumatycznej na podstawie danych z Wielkiej Brytanii
Źródło: AK/ Incidence, prevalence and treatment burden of polymyalgia rheumatica in the UK over two decades: a population-based study. Ann Rheum Dis. 2018 Dec;77(12):1750-1756.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 28.11.2018
 
 
Polimialgia reumatyczna jest chorobą osób starszych, która związana jest z obniżeniem jakości ich życia z powodu bólu, sztywności stawów i mięśni oraz pogorszeniem sprawności. Ze względu na charakter schorzenia badania epidemiologiczne dla tej jednostki należy oprzeć o dane pochodzące z podstawowej opieki zdrowotnej. Ostatnie publikacje na ten temat odnoszą się do danych obejmujących najdalej 2001 r., gdzie sugerowano zwiększenie liczby zachorowań.
Analizą statystyczną objęto dane zgromadzone przez lekarzy rodzinnych w latach 1990 -2016 w Wielkiej Brytanii dotyczące 5 364 005 pacjentów powyżej 40 roku życia (łącznie ponad 44 miliony osobolat) . U 42 125 osób w tym okresie odnotowano incydent rozpoznania polimialgii reumatycznej. Ogólna zapadalność wyniosła 95.9 / 100 000. Czynnikami predysponującymi była płeć żeńska, starszy wiek i zamieszkanie w południowych regionach. Nie odnotowano istotnych zmian w zapadalności w poszczególnych latach. Chorobowość w 2015 roku wyniosła 0.85%. W odniesieniu do prowadzonego leczenia mediana czasu stosowania glikokortykosteroidów wyniosła 15.8 miesięcy , ale jednocześnie prawie 50% chorych otrzymało glikokortykosteroidy ponad 2 lata, a około 25% chorych ponad 4 lata!

Przeprowadzona kalkulacja danych pozwala na oszacowanie wyzwań dla brytyjskiej opieki zdrowotnej, aczkolwiek można przypuszczać, iż zakres tego problemu w innych krajach europejskich jest podobny. Mimo, iż zapadalność na polimialgię reumatyczną jest stabilna, to z uwagi na wydłużenie czasu przeżycia ilość chorych wzrasta. Dodatkowym poważnym aspektem tej publikacji jest dostarczenie dowodów na przedłużające się leczenie glikokortykosteroidami u znacznego odsetka osób z rozpoznaniem polimialgii, choć w rekomendacjach zaleca się zakończenia tego leczenia w okresie dwóch lat z uwagi na poważne działania niepożądane. Konieczne jest prowadzenie dalszych szczegółowych obserwacji mających na celu identyfikację czynników związanych z wydłużeniem stosowania glikokortykosteroidów. Tacy chorzy powinni pozostawać pod ścisłą opieka specjalistów, co prawdopodobnie przyczyniłoby się do optymalizacji terapii pod kątem skuteczności i ryzyka działań niepożądanych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe