Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123rf

Fibromialgia – wiek metrykalny a subiektywne odczucia pacjenta

Źródło: Guler M.A., Yilmaz Yalcinkaya E., Ozyemisci Taskiran O. Do fibromyalgia patients feel older than they really are? An observational study. Clin Exp Rheumatol 2021; 39 (Suppl. 130): S95-S101
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 06.07.2021
 
 
Zaburzenia depresyjne, uogólnione poczucie bólu i zmęczenie to główne czynniki wpływające na zaburzone odczuwanie własnego wieku. Pacjenci z rozpoznaniem fibromialgii subiektywnie czują się starsi.
Fibromialgia znacząco pogarsza jakość życia chorych. Odczuwane dolegliwości – uogólniony ból, zaburzenia snu, zmęczenie – wpływają na funkcjonowanie oraz stan psychiczny pacjentów. Wyniki badania tureckich naukowców wskazują, że pacjenci z rozpoznaniem fibromialgii w poczuciu subiektywnym są starsi, niż wynika to z ich wieku metrykalnego.

Analiza 176 badanych z nowo rozpoznaną fibromialgią wykazała, że 3/4 z nich ma zaburzone poczucie własnego wieku – osoby te czuły się starsze, niż były w rzeczywistości (p <0,001). Dla porównania: w grupie kontrolnej, którą stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi jednego obszaru układu mięśniowo-stawowego (przy czym lokalizacja dolegliwości była zróżnicowana), aż 45% badanych czuło się młodziej, niż by to wynikało z ich wielu metrykalnego. Wykazano, że głównymi czynnikami wpływającymi na zaburzone odczuwanie własnego wieku wśród chorych na fibromialgię były zaburzenia depresyjne, uogólnione poczucie bólu i zmęczenie. W grupie chorych z fibromialgią czas trwania bólu nie wpływał na subiektywne poczucie własnego wieku. W grupie kontrolnej natomiast wykazano, że osoby z bólem przewlekłym (tj. trwającym co najmniej 6 miesięcy) czuły się starsze.

Z badania wykluczono osoby z bólem o znanym podłożu organicznym (np. z rozpoznaną niedokrwistością, chorobami endokrynnymi, chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworami itp.). Z grupy badanej wykluczono ponadto osoby leczone farmakologicznie lub niefarmakologicznie z powodu fibromialgii w okresie 6 miesięcy przed włączeniem do badania. Poza zasadniczym pytaniem dotyczącym subiektywnego poczucia wieku oraz danych demograficznych przeprowadzono wiele testów m.in. Mini-Mental State Examination (przesiewowe narzędzie do oceny otępień), Inwentarz Depresji Becka (BDI, ocena nasilenia depresji), Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (PSQI), skalę oceny stopnia zmęczenia (FFS).


Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe