Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Filgotynib skuteczny w leczeniu ZZSK

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.07.2022
 
 
Tagi: filgotynib
Filgotynib, inhibitor kinaz janusowych, w niedalekiej przyszłości może być jednym z powszechnie stosowanych leków biologicznych u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
Dowód na poparcie powyższej tezy pojawił się na łamach prestiżowego czasopisma „Rheumatology”.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą autoimmunologiczną, która obejmuje głównie stawy kręgosłupa, stawy krzyżowo-biodrowe i przylegające do nich tkanki miękkie, takie jak ścięgna i więzadła. W bardziej zaawansowanych przypadkach stan zapalny może prowadzić do zwłóknienia i zwapnienia, co skutkuje utratą elastyczności i postępującą sztywnością. Prowadzi to do upośledzenia jakości życia i niepełnosprawności.

Dokonano analizy post hoc badania TORTUGA, randomizowanego podwójnie zaślepionego oceniającego skuteczność filgotynibu u 116 pacjentów z ZZSK, których przydzielono losowo do otrzymywania leku w dawce 200 mg doustnie raz na dobę lub placebo przez 12 tygodni. W omawianej analizie skupiono się na MRI kręgosłupa, które oceniano przy użyciu systemu punktacji CANDEN i SPARCC.

Oceniono MRI od 47 pacjentów otrzymujących filgotynib i 41 pacjentów z grupy placebo. Zastosowanie filgotynibu w porównaniu z placebo wiązało się z istotnie i znacznie większą redukcją nasilenia zmian zapalnych w obrębie całego kręgosłupa i większości kluczowych dla klinicznego obrazu choroby lokalizacjach, takich jak trzony kręgów, wyrostki poprzeczne i kolczaste oraz stawy międzywyrostkowe.

Podobna zależność dotyczyła otaczających tkanek miękkich, w których także uzyskano mniej nasilony stan zapalny. Nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie erozji tkanki kostnej lub procesu kostnienia.

Jak więc widać, leczenie filgotynibem wiązało się ze znacznym zmniejszeniem wskaźników zapalenia kręgosłupa w MRI; dodatkowo należy pamiętać o podstawowych wynikach badania TORTUGA, w którym lek klinicznie okazał się skuteczny i bezpieczny. Ponadto jest on w trakcie badania dla zastosowania w innych chorobach autoimmunologicznych. Wyniki powinny się pojawiać w ciągu kilkunastu miesięcy.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.