SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Hypergammaglobulinemia i hypokomplementemia czynnikami ryzyka w kierunku zespołu Sjogrena
Źródło: AK/Natural History and Predictors of Progression to Sjögren's Syndrome Among Participants of the Sjögren's International Collaborative Clinical Alliance Registry. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Feb;70(2):284-294. doi: 10.1002/acr.23264.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.03.2018
 
 
Według analizy danych pochodzących z międzynarodowego rejestru SICCA (The Sjogren’s International Collaborative Clinical Alliance) osoby, które nie spełniały kryteriów rozpoznania zespołu Sjogrena (zS), a obserwowano u nich hypokomplementemię i hypergammaglobulinemię, rozwijały w dwu- trzyletniej obserwacji zespół Sjogrena.
Badani włączeni do analizy to osoby z ustalonym rozpoznaniem zS lub posiadające co najmniej jedną obiektywną cechę zS (deficyt wydzielania łez i śliny, zmiany histopatologiczne o typie focal lymphocytic sialadenitis dotyczące gruczołów ślinowych mniejszych oraz cechy serologiczne - nosiciele p/ciał anty-SSA/SSB). Po 2-3 latach badanych (n=771) ponownie poddano ocenie klinicznej pod kątem obrazu klinicznego oraz weryfikacji rozpoznania zS. U 93% i 89% badanych, którzy wyjściowo spełniali kryteria klasyfikacyjne zS wg odpowiednio ACR 2012 i ACR/EULAR 2016 , podtrzymano dalej rozpoznanie. Spośród tych, którzy nie spełniali wyjściowo wspomnianych kryteriów odpowiednio 9% i 8% , w ponownej ocenie po 2-3 latach kryteria spełniło.

Główną przyczyną progresji w kierunku spełniającego kryteria klasyfikacyjne zS były zmiany w bioptacie śliniaki wargowej oraz dotyczące oceny OSS (ocular staining score). Spośród tych, którzy wyjściowo nie spełniali kryteriów zS, osoby z hypergammaglobulinemią (IgG >1,445 mg/dl) i hypokomplementemią (C4 <16 mg/dl) miały odpowiednio 4- i 6-krotnie większe ryzyko progresji do zS (rozpoznanie wg kryteriów klasyfikacyjnych wg ACR). Wśród badanych poddanych obserwacji ogólna częstość występowania chłoniaka wyniosła 0,5%. Częstość ta odbiera od wcześniej raportowanych danych (4% - 12%) co autorzy tłumaczą szczególną populacją (często pacjenci z "pogranicza rozpoznania", z niską aktywnością choroby) oraz krótkim okresem obserwacji.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe