Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne – warto było przyjechać

Źródło: MK/AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 30.09.2016
 
 
Krajowe Spotkania Reumatologiczne to najważniejsze wydarzenie naukowe polskiej reumatologii. Spotkania na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń związanych z dyskusją o najnowszych doniesieniach reumatologicznych w Polsce. IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne przyciągnęły aż 700 uczestników.
Co jest takiego w tej konferencji, że reumatolodzy oraz lekarze innych specjalności zajmujący się w codziennej praktyce osobami z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego z całego kraju tak chętnie zjeżdżają do Wrocławia? Prof. Piotr Wiland, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji odpowiada, że to kwestia najlepszych polskich oraz europejskich wykładowców, którzy przedstawiają najnowsze doniesienia naukowe, także te do zastosowania w codziennej praktyce klinicznej. Do tego dochodzi możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania: jak rozpoznawać choroby, jak leczyć te zarówno występujące powszechnie, jak i te rzadsze, o których należy pamiętać.
Tak było i w tym roku. Program obejmował zarówno wykłady jak i warsztaty. Dużo miejsca poświecono diagnostyce obrazowej, w szczególności ultrasonografii, która zyskuje na znaczeniu przy rozpoznawaniu schorzeń reumatycznych, nowym rejestrom inaugurowanym przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne oraz ryzyku sercowo-naczyniowemu, które to zagadnienie nieobce jest wszystkim reumatologom. Nie zapomniano o warsztatach na temat ośrodkowego układu nerwowego w toczniu i zespole antyfosfolipidowym oraz o wykładach na temat tocznia rumieniowatego układowego i chorób współistniejących. Oddzielne sesje były także poświęcone reumatoidalnemu zapaleniu stawów, chorobie zwyrodnieniowej stawów, spondyloartropatiom zapalnym, niezapalnym chorobom reumatycznym, twardzinie układowej. Przyjrzano się także kontrowersjom w reumatologii: wokół leczenia bezobjawowej hiperurykemii, mezenchymalnych komórek macierzystych, zakażeń w chorobach reumatycznych u dzieci.
Prof. Eugeniusz Kucharz, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego omówił najnowsze doniesienia reumatologii ostatniego roku, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii – prof. Marek Brzosko przedstawił stan reumatologii na tle systemu ochrony zdrowia. Prof. Jerzy Świerkot w jednym z wykładów odpowiadał na pytanie, czy leki biopodobne stanowią ewolucję opcji terapeutycznych w reumatologii. Swoje wykłady wygłosili także m.in. prof. Lidia Rutkowska-Sak, prof. Otylia Kowal-Bielecka, prof. Piotr Leszczyński, prof. Sławomir Jeka, czy prof. Mariusz Korkosz.
Podczas specjalnej sesji wystąpili goście zagraniczni: dr Andra Balanescu z Rumunii, Dmitry Karateev z Rosji oraz prof. Josef Smolen z Austrii w specjalnym wykładzie na temat leczenia ukierunkowanego na cel. Ponadto gośćmi IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych byli Elena Garmish z Ukrainy oraz Jean-Yves Reginster z Belgii.
Szczególne miejsce uzyskali pacjenci: Federacja REF oraz Stowarzyszenie „3majmy się razem”.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Wiland. Przedstawił luminarzy wrocławskiej medycyny w XIX i XX wieku. Podczas inauguracji wręczono nagrody laureatom konkursu: „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2015 roku”. Nagrodzeni zostali: dr n. med. Bartłomiej Kisiel z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie zagranicznym oraz dr n. med. Arkadiusz Koszarny z Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za najlepszą pracę ogłoszoną w czasopiśmie polskim.
Najlepszy wynik Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w dziedzinie reumatologii w roku akademickim 2015/2016 uzyskały: dr Joanna Kłusek (opiekun - dr n. med. Bogdan Batko), dr Edyta Bieniasz-Pawlik (opiekun - dr n. med. Andrzej Wadowski), dr Justyna Fryc (opiekun - prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski), dr Anna Szczepkowska (opiekun – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan).
Laureatami konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2016, zorganizowany przez Sekcję Młodych Reumatologów PTR we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o. zdobyli: w kategorii naukowców - dr n. med. Joanna Lipińska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w kategorii praktyków - dr n. med. Arkadiusz Koszarny.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.