Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Infekcje u chorych z RZS leczonych tofacytynibem

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Balanescu AR, Citera G, Pascual-Ramos V, Bhatt DL, Connell CA, Gold D, Chen AS, Sawyerr G, Shapiro AB, Pope JE, Schulze-Koops H. Infections in patients with rheumatoid arthritis receiving tofacitinib versus tumour necrosis factor inhibitors: results from the open-label, randomised controlled ORAL Surveillance trial. Ann Rheum Dis. 2022 Nov;81(11):1491-1503
U chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) stwierdza się większą częstość infekcji w porównaniu z osobami z populacji ogólnej.
Ryzyko wystąpienia infekcji (zarówno łagodnych, jak i ciężkich) zależy od wielu czynników – ważny jest wiek chorego, choroby współistniejące, styl życia, aktywność RZS, stosowane leczenie, w tym zwłaszcza stosowanie glikokortykosteroidów.

Infekcje u chorych z RZS związane są z trudnościami w prowadzeniu leczenia, obniżeniem jakości życia, koniecznością hospitalizacji, skróceniem przewidywanego czasu przeżycia.

W randomizowanym badaniu otwartym ORAL stosowano tofacytynib (TOFA) w dawce 2 x 5 mg lub 2 x 10 mg versus inhibitor TNF (iTNF: etanercept lub adalimumab) w grupie pacjentów powyżej 50. roku życia i z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zwiększone ryzyko infekcji (ciężkich i nieciężkich) stwierdzono w grupie pacjentów leczonych TOFA (w dawce zarówno 2 x 5 mg – zalecanej obecnie w RZS, jak również w dawce 2 x 10 mg). Dla wyższych dawek TOFA ryzyko infekcji było wyższe. Zaobserwowano, że w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia było ogólnie więcej infekcji niż w grupie w przedziale wiekowym od 50. do ≤65. r.ż. W przypadku podziału na grupy wiekowe również dawka stosowana TOFA miała znaczenie dla ryzyka zakażeń.

Wzrost ryzyka infekcji notowano w pierwszych 6 miesiącach leczenia oraz po 18 miesiącach stosowania TOFA. W analizie wszystkich badanych grup wśród czynników predykcyjnym ciężkiej infekcji znalazły się: starszy wiek, stosowanie leków opioidowych, współwystępowanie przewlekłej choroby płuc, stosowanie glikokortykosteroidów.

Natomiast dla innych infekcji (niezaliczanych do ciężkich) czynnikami predykcyjnymi były: płeć żeńska, współwystępowanie przewlekłej choroby płuc, w tym infekcji płuc, palenie papierosów w przeszłości, wyższa aktywność choroby mierzona wskaźnikiem DAS28 oraz wysoka wartość CRP.

Jeszcze w trakcie trwania badania klinicznego ORAL po wstępnych analizach uzyskanych danych EMA (Europejska Agencja Leków) wydała zalecenie stosowania TOFA u chorych w wieku >65. roku życia tylko w przypadku braku stosownej alternatywnej terapii.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.