Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Iniekcje z osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Udostępnij:
W australijskim badaniu o akronimie RESTORE oceniono skuteczność iniekcji z osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej przedziału przyśrodkowego stawów kolanowych. Zastosowanie tej metody nie wpłynęło na strukturę stawu oraz nasilenie objawów po 12 miesiącach.
Nie ma dobrych dowodów w badaniach o wysokiej jakości dotyczących stosowania dostawowych iniekcji z osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. W australijskim randomizowanym badaniu klinicznym o akronimie RESTORE oceniono skuteczność iniekcji z osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej przedziału przyśrodkowego stawów kolanowych.

Do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku co najmniej 50 lat z objawową chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych obejmującą przyśrodkową część kolana. Pacjenci w równych proporcjach zostali zrandomizowani do trzech dostawowych iniekcji co tydzień zawierających osocze bogatopłytkowe lub do placebo będącego solą fizjologiczną. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie się nasilenia bólu w skali od 0 do 10 po 12 miesiącach leczenia oraz zmiana procentowa z objętości przyśrodkowej chrząstki piszczelowej ocenianej za pomocą rezonansu magnetycznego.

Łącznie zrandomizowano 288 pacjentów. Średnia wieku wyniosła 62 ±7 lat, a większość (59%) badanych stanowiły kobiety. Po 12 miesiącach leczenia średnie zmniejszenie bólu w grupie interwencyjnej wyniosło –2,1 pkt, podczas gdy w grupie placebo –1,8 pkt (różnica nieistotna statystycznie). Podobnie nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie zmiany objętości przyśrodkowej chrząstki piszczelowej (osocze bogatopłytkowe: –1,4% vs placebo: –1,2%).

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych przedziału przyśrodkowego nie wpłynęło na strukturę stawu oraz nasilenie objawów po 12 miesiącach.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.