REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Instytut Reumatologii i Fundacja Instytut Lecha Wałęsy– razem

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Anita Jóźwiak
|
Źródło: Termedia, KG
Instytut Reumatologii w Warszawie oraz Fundacja Instytut Lecha Wałęsy podpisały wczoraj list intencyjny dotyczący współpracy. – Planujemy m.in. szereg inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych, dzięki którym zwiększana będzie świadomość społeczna na temat chorób reumatycznych– powiedział dyr. Instytutu dr Piotr Bednarski. Zaś prezydent Lech Wałęsa przyznał się, że sam odczuwa bóle reumatyczne.
List intencyjny o współpracy w zakresie wspierania profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, związanej z pracą, aktywnością zawodową oraz wiążącymi się z nimi schorzeniami, a w szczególności chorobami reumatycznymi podpisali dyr. Instytutu, dr Piotr Bednarski oraz prezes Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, Piotr Gulczyński. Obie instytucje podejmą również wspólne działania na rzecz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Szef Instytutu Reumatologii przed podpisaniem dokumentu powiedział, że to waży dzień dla pracowników Instytutu, ale przede wszystkim dla pacjentów. W kilku słowach przybliżył choroby, z jakimi każdego dnia styka się Instytut, które jednocześnie należą do najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych na świecie. Informował, iż w krajach Unii Europejskiej na choroby reumatyczne cierpi ponad 100 mln osób. W Polsce zaś około 9 mln, czyli choruje co czwarty Polak.

Akcentował, iż w świadomości społecznej tkwi przekonanie, że reumatyzm dotyczy wyłącznie osób w podeszłym wieku.

Nic bardziej mylnego. Choroby tego rodzaju dotykają także ludzi młodych, w tym małe dzieci. Na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów choruje około 10 tys. dzieci. Ból, destrukcja stawów, trwałe kalectwo są skutkami chorób reumatycznych. Jednocześnie chorzy na reumatyzm muszą zmagać się z prozaicznymi trudami życia codziennego, zaburzeniami snu, samotnością, a w konsekwencji z rezygnacją z życia zawodowego czy wykluczeniem społecznym – mówił dyr. Bednarski.

Informował też, że około 3 mln ludzi w Europie chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów jest w wieku produkcyjnym, a co trzecia osoba z powodu choroby będzie niepełnosprawna i około 40 proc. osób zrezygnuje z pracy w ciągu pięciu lat od postawienia diagnozy. Przypominał, że choroba ta coraz częściej dotyka ludzi młodych, którzy chcieliby pozostać aktywni zawodowo, ale na przeszkodzie stoją zbyt późne zdiagnozowanie choroby i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

A prawo ludzi do godnego życia i pracy, to idee, o które walczył pan prezydent Lech Wałęsa. Od kilku lat aktywnie włącza się także w działania na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. A Fundacja Instytut Lecha Wałęsy prowadzi różnorodne projekty w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie bliskie panu prezydentowi są inicjatywy realizowane na rzecz ochrony praw obywateli i pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także pracy i aktywności zawodowej. Widząc wspólny cel, jakim jest zapobieganie chorobom reumatycznym oraz ich społecznym skutkom, poprzez wspieranie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, Instytut Reumatologii oraz Fundacja Instytut Lecha Wałęsy postanowili wspólnie działać na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia Polaków – mówił dyr. Instytutu Reumatologii.

Prezydent Lech Wałęsa, ze znanym sobie urokiem powiedział: – Nikt nie powie, że nie próbuję w życiu jeszcze czegoś zrobić. W moim wieku, po mojej drodze życia, chyba dwa tematy wyjątkowo mi odpowiadają – służba zdrowia – bo będę tu prawdopodobnie coraz częściej bywał – mając 71 lat i więziennictwo – bo tam trafić, też mogę. Inne tematy są już bardziej odległe.

Przyznał, że sam odczuwa bóle reumatyczne. – Jako młody człowiek pracowałem na statkach i nie zwracałem uwagi na bardzo zimne metale, opierałem się o nie spocony i teraz przypominają mi, że byłem kiedyś stoczniowcem, boląc tu i ówdzie. Jestem zainteresowany osobiście, aby wymyślono coś, co pozwoli znosić tą chorobę, albo ją wykluczyć – powiedział prezydent Wałęsa.

Spotkanie było także okazją do zadawania pytań prezydentowi. Chętnych nie brakowało. Nie obyło się też bez pamiątkowych zdjęć.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.