Specjalizacje, Kategorie, Działy

Jak rozwiązywać problemy zdrowotne starszych osób?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krzysztof Zielonka
|
Jaki jest stan zdrowia osób starszych w Polsce? Jakie przyczyny zaburzeń poznawczych możemy powstrzymać? Jak kwalifikować osoby starsze do wysiłku sportowego? Czy pogorszenie tolerancji wysiłku i duszność to POChP, czy niewydolność krążenia? Udział w jubileuszowej, dziesiątej już edycji Kongresu Starzenia pozwoli uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań – już 23 czerwca w Gdańsku!
Starzenie się społeczeństwa polskiego jest jednym z trendów demograficznych, które znacząco wpływają na system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Szacunki pokazują, że w 2030 roku liczba ludności w wieku 60 lat i więcej wyniesie ok. 10,8 mln, a w roku 2040 ok. 12,3 mln, a więc wzrośnie o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Natomiast w połowie obecnego stulecia osoby w starszym wieku stanowić będą ok. 40 proc. społeczeństwa.

Wraz z wiekiem ujawnia się coraz więcej chorób, dochodzi również wielochorobowość i konieczność opieki ze strony innych osób. Na stany, które powodują upośledzenie codziennego funkcjonowania, składają się wielkie zespoły geriatryczne. Zalicza się do nich m.in. choroby układu krążenia (będące najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce wśród osób po 65. roku życia), nowotwory, cukrzycę, zespoły otępienne, depresję oraz upośledzenie wzroku i słuchu.

Badacze zajmujący się sytuacją osób starszych w Polsce potwierdzają, że kondycja zdrowotna tej grupy osób jest mocno niezadowalająca. To nie tylko konkretne schorzenia, ale wiążąca się z nimi niepełnosprawność, rozumiana jako „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. W grupie osób od 60 do 64 lat co trzecia osoba odczuwa lub ma orzeczoną niepełnosprawność, podczas gdy wśród osób w wieku 80 lat i więcej już co druga osoba.

Powyżej opisane procesy stawiają wiele wyzwań przed organizatorami systemu ochrony zdrowia i lekarzami w zakresie edukacji, prewencji i leczenia osób starszych w Polsce. Wielką rolę w tych działaniach odgrywają konferencje naukowe poświęcone leczeniu pacjentów w starszym wieku – jednym z nich jest Ogólnopolski Kongres Starzenia Pacjent 65+ w Codziennej Praktyce Lekarskiej, który w tym roku odbędzie się po raz dziesiąty.

Program konferencji obejmuje wszystkie ważne tematy z obszaru schorzeń seniorów – zarówno ich diagnozy, terapii, jak i prewencji. Dla uczestników przygotowano aż czternaście sesji wykładowych, poruszających kwestie dużych zespołów geriatrycznych, schorzenia kardiologiczne, diabetologiczne, gastroenterologiczne i psychiatryczne. Nie zabraknie również szerokiego omówienia tematów z dziedziny neurologii, pulmonologii oraz onkologii. Aż trzy sesje wykładowe zostaną poświęcone kwestiom interdyscyplinarnym w leczeniu starszych pacjentów.

Wykładowcy odpowiedzą m.in. na pytanie, jak rozpoznać i leczyć ból u osób z demencją, jaki wybrać lek przeciwzakrzepowy w migotaniu przedsionków u seniorów, jakie markery zapalne badać u osób starszych i czy potrzebne są nam rekomendacje w leczeniu nadciśnienia tętniczego po 65. roku życia. Kierownikiem naukowym wydarzenia jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, który podczas konferencji wygłosi wykłady na temat odwracalnych przyczyn zaburzeń poznawczych oraz o różnych obliczach zespołu słabości u osób starszych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem i do rejestracji!

REJESTRACJA
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.