Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kobiety z łuszczycowym zapaleniem stawów odpowiadają gorzej niż mężczyźni na leczenie inhibitorem TNF alfa

Źródło: AK/Gender differences in biologic treatment outcomes-a study of 1750 patients with psoriatic arthritis using Danish Health Care Registers. Rheumatology (Oxford). 2018 Sep 1;57(9):1651-1660
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.10.2018
 
 
Doniesienia naukowe wskazują na różnice w odpowiedzi na leczenie inhibitorami TNF alfa zależne od płci u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (łzs). Wykazano, że odpowiedź na leczenie w populacji kobiet jest gorsza niż u mężczyzn.
Więcej mężczyzn uzyskało oczekiwaną odpowiedź na leczenie (według EULAR i ACR) w ocenie dokonanej w 3. i 6. miesiącu terapii. Okres stosowania inhibitora TNF alfa u mężczyzn był dłuższy, niż u kobiet (3,8 lat vs 1.4 lata). Płeć żeńska związana była z większym ryzykiem odstawienia leku biologicznego (inhibitora TNf alfa) - HR 1,5, co związane było zarówno z nieskutecznością leczenia, jak i wystąpieniem działań niepożądanych.

Retrospektywną analizą objęto dane o 1750 chorych na łzs zgromadzone w duńskim rejestrze DANBIO i DNPR. Wśród badanych 53% stanowiły kobiety. Jednym z kryteriów włączenia do badania było rozpoczęcie stosowania pierwszego inhibitora TNF alfa. Pomimo, że wyjściowo kobiety obciążone były niekorzystnym profilem czynników dodatkowych (starszy wiek, częściej palacze tytoniu, wyższa ocena aktywności choroby według chorego, większa częstość zaburzeń depresyjnych oraz występowania przewlekłych chorób układu oddechowego wśród kobiet w porównaniu do populacji mężczyzn), nie wykazano aby wymienione zmienne wpływały na zależność płeć - odpowiedź na leczenie. W ocenie uwzględniającej subpopulację chorych ze zmianami osiowymi w przebiegu łzs, również wykazano gorszą odpowiedź na leczenie wśród pacjentek. W ocenie dokonanej po rocznym leczeniu inhibitorem TNF alfa obserwowano gorszą sprawność funkcjonalną i mniejszą poprawę dotyczącą wartości parametrów stanu zapalnego wśród kobiet, w porównaniu do mężczyzn.

Wyniki badania wskazują na udział czynników biologicznych determinujących odpowiedź na leczenie. Wydaje się, że znaczącą rolę odgrywać mogą hormony. Wcześniejsze doniesienia zwracają bowiem uwagę na wpływ żeńskich hormonów płciowych na procesy immunologiczne i zapalne, co przekładać się może bezpośrednio na odpowiedź na leczenie.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe