SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kongres EULAR z biosymilarami w tle
 
Działy: Aktualności
- Polskim akcentem na kongresie EULAR był wykład doktora Tomasza Blicharskiego z Lublina w sesji poświęconej chorobie zwyrodnieniowej stawów, podczas którego zaprezentował wyniki badania nad zastosowaniem chondroityny oraz celekoksybu w leczeniu artrozy - relacjonuje dr hab. Barbara Nieradko-Iwanicka, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. - Dla lekarzy praktyków ciekawą informacją z pewnością będzie wprowadzenie na rynek nowego leku urykozurycznego ( lesinurad) do stosowania jednocześnie z allopurinolem w leczeniu dny moczanowej. Niestety, obecnie jest on zarejestrowany jedynie w USA.
W dniach 14-17 czerwca 2017 w Madrycie obył się Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2017. Podczas kongresu świętowano siedemdziesiątą rocznicę powstania European League Against Rheumatism. Podsumowano osiągnięcia reumatologii na przestrzeni tego czasu: użycie rezonansu magnetycznego oraz badania ultrasonograficznego w diagnostyce obrazowej chorób reumatycznych, poznanie zaburzeń immunologicznych będących przyczyną i wykładnikiem aktywności chorób reumatycznych, użycie przeciwciał w diagnostyce i zastosowanie biologicznych i niebiologicznych leków modyfikujących przebieg chorób reumatycznych (DMARDs). Dyskutowano potrzebę modyfikacji kryteriów diagnostycznych tocznia, zespołu Sjogrena oraz zespołu antyfosfolipidowego. Przedyskutowano dotychczasowe rekomendacje postępowania z pacjentami z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona ciąży pacjentek leczonych klasycznymi DMARDs oraz lekami biologicznymi. Podkreślono kluczową rolę poradnictwa w gabinecie reumatologicznym w zapobieganiu nieplanowanej ciąży w fazie wysokiej aktywności choroby. Niewątpliwym sukcesem reumatologów i ginekologów jest, że w ostatnich latach odsetek niepowodzeń położniczych w tej grupie chorych istotnie zmniejszył się, a w przypadku nieplanowanych poczęć przy stosowaniu DMARDs lub leków biologicznych odsetek zaburzeń rozwojowych u potomstwa nie przekraczał 2%. Spośród leków biologicznych najniższe stężenie w krwi pępowinowej osiąga etanercept.

O lekach biologicznych mówiono na większości sesji, bo trudno dziś wyobrazić sobie reumatologię bez nich, aczkolwiek nazwy metotreksat, leflunomid, chlorochina, hydroksycholorichina, cyklofosafamid, mykofenolan mofetilu oraz glukokortykoidy także odmieniano przez wszystkie przypadki.

Poświęcono także sporo uwagi diagnostyce i leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenie tętnic (GCA). Sesje poświęconą GCA prowadził profesor John Stone. Wykładowcy zwrócili uwagę, że choć biopsja tętnicy skroniowej (TAB) jest złotym standardem, to także badanie ultrasonograficzne może pomóc w rozpoznaniu tej groźnej , bo zagrażającej utratą wzroku chorobie.

Wielkie europejskie święto reumatologii dobiegło końca w rozgrzanym do ponad 40 stopni Celsjusza Madrycie. Eksperci zapowiedzieli już swój udział w kolejnym, który odbędzie się w Amsterdamie.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe