Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Korzystny wpływ glikokortykosteroidów na leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej o innej etiologii niż IPF

Źródło: Vincent Cottin, Luca Richeldi, Ivan Rosas i wsp Nintedanib and immunomodulatory therapies in progressive fibrosing interstitial lung diseases Respir Res. 2021; 22: 84. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.1186/s12931-021-01668-1
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 07.04.2021
 
 
W badaniu klinicznym INBUILD wykazano skuteczność nintedanibu u chorych z postępującym włóknieniem w przebiegu choroby śródmiąższowej płuc (interstitial lung disease-ILD) innej niż idiopatyczne włóknienie płuc.
Do tej grupy chorób zaliczane są ILD związana z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z twardziną układową, z mieszaną chorobą tkanki łącznej, a także przewlekłe zapalenie płuc wynikające z nadwrażliwości, autoimmunologiczna ILD, sarkoidoza oraz idiopatyczne postacie śródmiąższowego zapalenia płuc, tj. nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc, a także niesklasyfikowane idiopatyczne śródmiąższowe zapalenie płuc.
Nintedanib zmniejszał utratę czynności płuc o 57% (w grupie placebo spadek FVC wynosił 187,8ml/rok, natomiast grupie z nintedanibem o 80,8ml/rok, różnica 107,0ml/rok). Wpływ leku nie był zależny od wzorca włóknienia w obrazowaniu HRCT.

Cottin i wsp. przeprowadzili dodatkową analizę uzyskanych danych, aby ocenić wpływ leków immunomodulujących na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nintedanibu.

W badaniu INBUILD brało udział 663 chorych, spośród których 361 (54,4%) stosowało GKS (inne leki immunosupresyjne nie były dozwolone protokołem poza sytuacjami terapii ratującej). W grupie placebo różnica pomiaru FVC wyniosła odpowiednio -206,4ml vs -165 ml na korzyść chorych stosujących GKS. Różnica FVC między nintedanibem a placebo dla chorych stosujących jednocześnie GKS wyniosła 133.3 , podczas gdy u chorych niestosujących GKS wyniosła 76.1.

Wyniki tego badania wskazują na dodatkową korzyść z włączenia leków immunomodulujących (GKS ) w leczeniu ILD o etiologii innej niż IPF o fenotypie postępującym. Ponadto wykazano, iż skuteczność nintedanibu jest niezależna od stosowania leków immunosupresyjnych lub immunomodulujących. Obserwację te są spójne z danymi uzyskanymi w badaniu SENSCIS przeprowadzonym w grupie chorych z ILD związaną z twardziną układową, u których dołączenie do leczenia dodatkowo mykofenolanu mofetilu było związane z uzyskaniem lepszych wyników leczenia.

Autorka: dr Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe