Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Korzystny wpływ metforminy w dnie moczanowej

Źródło: JCA mTOR inhibition by metformin impacts monosodium urate crystal–induced inflammation and cell death in gout: a prelude to a new add-on therapy? Annals of the Rheumatic Diseases May 2019, 78 (5) 663-671
Autor: Alicja Kostecka |Data: 14.05.2019
 
 
Dna moczanowa dotyczy około 4% populacji. Jest przewlekłą chorobą zapalną stawów, związaną ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych mających istotny wpływ na skrócenie przewidywanego czasu przeżycia.
Dna moczanowa często jest elementem zespołu metabolicznego i współistnieje z innymi chorobami takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość.

Metformina należy do najczęściej stosowanych leków hipoglikemicznych. Substancji tej przypisuje się też właściwości hamowania procesów starzenia, onkogenezy oraz stanu zapalnego. Metformina jest inhibitorem kinazy mTOR, która należy do czynników wewnątrzkomórkowych uczestniczących w regulowaniu wzrostu, proliferacji i metabolizmu komórki.

Zespół naukowców z Holandii przeprowadził szereg eksperymentów, aby wyjaśnić mechanizm działania metforminy na komórki zapalne w warunkach in vitro oraz wpływ stosowania tej substancji na przebieg dny moczanowej.

W warunkach laboratorium porównywano komórki jednojądrzaste krwi obwodowej uzyskane od chorych z dną oraz osób zdrowych stwierdzając zwiększona ekspresje genów związanych z kinaza mTOR u chorych z dną. Ponadto wykazano, iż kryształy kwasu moczowego w badaniach in vitro wpływają na monocyty aktywując ścieżkę sygnałową związanej z kinazą mTOR. Pobudzone komórki uwalniają cytokiny zapalne Il1ß, IL 6, Il8, Il18, co z kolei inicjuje nagłą śmierć komórki. Proces ten był hamowany w obecności inhibitorów mTOR rapamycyny i metforminy. Wpływ metforminy na przebieg dny moczanowej oceniono na podstawie analizy retrospektywnej danych chorych z dną moczanowa i współwystępowaniem cukrzycy. Chorzy leczeni metforminą rzadziej odnotowywali napady dny moczanowej w odniesieniu do chorych leczonych z powodu cukrzycy wyłącznie insuliną.

Przedstawione wyniki sugerują zasadność stosowania metforminy w terapii skojarzonej z allopurinolem w leczeniu dny moczanowej przy współistnieniu cukrzycy, stanu przedcukrzycowego, insulinooporności. Metformina poprzez działanie na ścieżkę sygnałową powiązaną z kinazą mTOR modyfikuje procesy metaboliczne oraz hamuje stan zapalny. Taka terapia może być jednocześnie skuteczna w leczeniu objawów stawowych jak również powikłań naczyniowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe