REUMATOLOGIA
Reumatologia wieku dziecięcego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kryteria klasyfikacyjne choroby Behçeta u dzieci

Źródło: Consensus classification criteria for paediatric Behçet's disease from a prospective observational cohort: PEDBD. Koné-Paut I, Shahram F, Darce-Bello M, Cantarini L, Cimaz R, Gattorno M, Anton J, Hofer M, Chkirate B, Bouayed K, Tugal-Tutkun I, Kuemmerle-D
Autor: Aleksandra Lang |Data: 21.06.2016
 
 
Choroba Behçeta (CB) ma podłoże autoimmunologiczne i przebiega z zapaleniem naczyń małych, średnich i/lub dużych, najczęściej rozpoznawana jest u młodych dorosłych, ale niekiedy rozpoczyna się już w okresie rozwojowym.
Grupa międzynarodowych ekspertów podjęła wyzwanie określenia kryteriów klasyfikacyjnych rozpoznania tej choroby u dzieci. W tym celu przeprowadzono prospektywne badanie polegające na analizie przebiegu choroby u dzieci. W badaniu brały udział 42 ośrodki z 12 krajów, rekrutację prowadzono przez 66 tygodni. Łącznie uzyskano grupę 230 pacjentów, spośród nich u 156 na podstawie opinii ekspertów potwierdzono rozpoznanie choroby Behçeta.
U chorych płci męskiej częściej występowały zmiany skórne, w narządzie wzroku oraz zmiany naczyniowe, u płci żeńskiej częstsze były aftowe owrzodzenia narządów płciowych. Wiek rozpoznania choroby u dzieci z krajów europejskich był niższy niż u dzieci spoza Europy, aczkolwiek u dzieci z Europy zmiany częściej były obustronne i częściej dochodziło do utraty wzroku.
Aftowe owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej występowały u 81% dzieci włączanych do badania (179/219). Choroba rozpoznawana był średnio 2,9±2.2 lata od pierwszych objawów. Najczęstszym pierwszym symptomem choroby było owrzodzenie błon śluzowych jamy ustnej, następnie zwykle pojawiały się inne zmiany skórne, gorączka, zajęcie stawów oraz przewodu pokarmowego. Zmiany oczne oraz naczyniowe zwykle pojawiały się później.
Ustalone w drodze konsensusu kryteria klasyfikacyjne choroby Behçeta u dzieci obejmowały 6 kategorii: 1. nawracające aftowe owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej (≥3 krotnie/12 miesięcy), 2. aftowe owrzodzenia narządów płciowych (najczęściej z powstawaniem blizn), 3. zmiany skórne (folliculitis, zmiany przypominające trądzik, rumień guzowaty), 4. zmiany w narządzie wzroku (zapalenie przedniego/tylnego odcinka błony naczyniowej oka, zapalenie naczyń siatkówki), 5. objawy neurologiczne (z wyjątkiem izolowanego bólu głowy), 6. zmiany naczyniowe (zakrzepica tętnicza/żylna, tętniaki). Podstawą rozpoznania choroby Behceta u dzieci jest wystąpienie objawów przynajmniej z 3 różnych kategorii. Ustalone kryteria choroby BD u dzieci różnią się od kryteriów stosowanych dla dorosłych.
Stworzenie kryteriów umożliwi prowadzenie badań klinicznych w chorobie Behçeta u dzieci. Aczkolwiek autorzy badania sugerują ich walidację w innej grupie populacyjnej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe