SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Który NLPZ wybrać?
 
Tagi: celekoksyb
Wyniki badania PRECISION wskazują na porównywalne bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe selektywnego inhibitora COX-2 - celekoksybu oraz nieselektywnych inhibitorów COX - ibuprofenu i naproksenu. Celekoksyb cechowało natomiast mniejsze ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego i nerek w grupie chorych na chzs.
Analgetyki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stanowią najczęściej lek pierwszego wyboru w leczeniu bólu w przebiegu dolegliwości stawowych. Wyniki randomizowanego badania klinicznego PRECISION (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen or Naproxen, Pfizer) wskazują, że przy długoterminowym stosowaniu celekoksyb, w porównaniu do ibuprofenu i naproksenu, cechuje podobny lub korzystniejszy profil bezpieczeństwa w aspekcie wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego oraz powikłań ze strony nerek.

Analizę przeprowadzono na populacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów (chzs) oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs). Badaniem, trwającym 10 lat, objęto 923 ośrodki pochodzące z krajów pozaeuropejskich (wyjątek stanowiła Ukraina), w sumie włączono ponad 24 tysiące pacjentów. W badanej populacji blisko 90% stanowiły osoby z chzs (w średnim wieku 63 lata), natomiast pozostałe 10% chorzy na rzs (średnia wieku 61 lat). W obu populacjach 23% i 24% badanych, odpowiednio z chzs i rzs, przebyło w przeszłości incydent sercowo-naczyniowy i stosowało przewlekle profilaktyczną dawkę ASA (odpowiednio 47% i 37%).

Zarówno w subpopulacji chorych z chzs i rzs, ryzyko dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych było podobne wśród otrzymujących celekoksyb i naproxen. Zaobserwowano natomiast mniejsze ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród chorych na chzs otrzymujących celekoksyb, w porównaniu do tych otrzymujących ibuprofen (HR 0,84). Ryzyko wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego w grupie osób z chzs było mniejsze w ramieniu stosującym celekoksyb w porównaniu do ibuprofenu (HR 0,68) i naproksenu (HR 0,73). W grupie chorych z rzs obserwowano podobny trend, jednak nie uzyskano odpowiedniej mocy statystycznej. Ryzyko działań nie pożądanych ze strony nerek było istotnie mniejsze u badanych z chzs stosujących celekoksyb, w porównaniu do ibuprofenu (HR 0,58). W subpopulacji chorych na rzs nie obserwowano różnic w działaniach niepożądanych ze strony nerek, pomiędzy porównywanymi lekami.

Badane leki stosowano w dawkach: celekoksyb 100-200mg 2x/dobę, ibuprofen 600-800mg 3x/dobę, naproxen 375-500mg 2x/dobę. Wyniki badania PRECISION wskazują na porównywalne bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe selektywnego inhibitora COX-2 - celekoksybu oraz nieselektywnych inhibitorów COX - ibuprofenu i naproksenu. Celekoksyb cechowało natomiast mniejsze ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego i nerek w grupie chorych na chzs.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe