Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie napadów dny moczanowej: kolchicyna czy naproksen

Źródło: Open-label randomised pragmatic trial (CONTACT) comparing naproxen and low-dose colchicine for the treatment of gout flares in primary care.Ann Rheum Dis. 2019 Nov 27. pii: annrheumdis-2019-216643. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216643
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.01.2020
 
 
Badania epidemiologiczne wskazują na wzrost zachorowań na dnę moczanową w ostatnich latach co przypisuje się głównie aktualnemu stylowi życia oraz diecie. Choroba ma charakter przewlekły, najczęściej przebiega z okresami zaostrzeń (napadów z silnymi bólami stawów), natomiast między napadami chory często nie odczuwa dolegliwości.
Wśród leków zalecanych w leczeniu napadów dny moczanowej znajdują się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz kolchicyna. Stosowanie leków z grupy NLPZ w leczeniu dny moczanowej jest skuteczne, aczkolwiek trzeba pamiętać o typowych dla tej grupy działaniach niepożądanych. Stosowanie kolchicyny w dużych dawkach u znacznego odsetka pacjentów wywołuje bóle brzucha i biegunki.

W Wielkiej Brytanii w ramach praktyk podstawowej opieki medycznej przeprowadzono otwarte randomizowane badanie kliniczne, w którym porównywano skuteczność leczenia napadów dny moczanowej kolchicyną oraz naproksenem (który wybrano spośród NLPZ z uwagi na profil bezpieczeństwa, w tym ryzyko sercowo-naczyniowe). Leki dozowano w następujący sposób: naproxen 750 jednorazowo następnie 250 mg co 8 godzin przez 7 dni, natomiast kolchicynę stosowano 500mg 3x dziennie przez 4 dni. Skuteczność leczenia oceniano na podstawie poprawy w odczuwaniu nasilenia bólu, który chorzy oceniali w skali numerycznej 0-10 codziennie od 1 do 7 dnia. W okresie od stycznia 2014 do grudnia 2015 włączono do badania 399 chorych. Obserwację zakończyło 349 (87.5%) chorych.

W ocenie skuteczności porównując obie grupy leczenia w zakresie poprawy odczuwanego bólu nie odnotowano różnic istotnych statystycznie. W grupie leczonej kolchicyną względem leczenia naproksenem częściej odnotowywano biegunki (45.9% vs 20.0%) oraz bóle głowy (20.5% vs 10.7%) rzadziej chorzy zgłaszali zaparcia (4,8% vs 9,3%).

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania stwierdzono , iż naproksen jest równie skuteczny jak kolchicyna w leczeniu napadów dny i ma lepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu z kolchicyną.
Naproksen może stanowić alternatywę w leczeniu dny moczanowej. Warto przypomnieć, iż zgodnie z rekomendacjami leczenia dny zalecane dawkowanie kolchicyny w ostrym napadzie dny to 1mg, po 1h - 0,5 mg kolchicyny, przy czym kluczowe jest zastosowanie leku jak najszybciej optymalnie <12h od początku objawów (jeśli nie ma przeciwwskazań). O innych lakach w leczeniu dny moczanowej www.termedia.pl/reumatologia/Stopniowe-zwiekszanie-dawki-allopurinolu-u-chorych-z-dna-moczanowa-w-praktyce-klinicznej,27518.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe