Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Leki indukujące zapalenie naczyń z przeciwciałami ANCA

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Deshayes S, Dolladille C, Dumont A et al. A Worldwide Pharmacoepidemiologic Update on Drug-Induced Antineutrophil Cytoplasmic Antibody–Associated Vasculitis in the Era of Targeted Therapies. Arthritis and Rheumatology, Vol 74, No 1, January 2022, pp 134–139
Na podstawie raportów pochodzących z globalnej bazy danych VigiBase Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków, opublikowano aktualizację listy leków mogących wywoływać zapalenie naczyń związane z przeciwciałami ANCA (ANCA-associated vasculitis – AAV).
W grupie leków najczęściej raportowanych w powiązaniu z wystąpieniem AAV były hydralazyna, propylotiouracyl, tiamazol, minocyklina, karbimazol, a także m.in. szczepionka przeciw grypie, allopurynol, ryfampicyna, penicylamina, interferon alfa, sofosbuwir.

W omawianej grupie leków znalazły się również trzy nowe substancje czynne – mirabegron (agonista receptorów β3-adrenergicznych, stosowany w leczeniu pęcherza nadreaktywnego), rosuwastatyna i nintedanib (stosowany m.in. w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz leczeniu śródmiąższowej choroby płuc związanej z twardziną układową) – niewiązane wcześniej z wystąpieniem AAV.

Konieczna jest dalsza obserwacja w celu weryfikacji związku wyżej wymienionych nowych leków z ryzykiem wystąpienia zapalenia naczyń.

Średni okres od włączenia leku do wystąpienia indukowanego lekiem AAV wynosił 9 miesięcy. Średni wiek wystąpienia objawów zapalenia naczyń to 62 lata. Powikłanie zdecydowanie częściej dotyczyło kobiet, co autorzy badania odnoszą do częstości występowania chorób tarczycy w tej populacji.

Przebieg reakcji polekowej był ciężki w 98 proc. przypadków, a w niemal 9 proc. zakończył się zgonem. Wystąpienie reakcji polekowych o charakterze zapalenia naczyń związane było z raportowaniem m.in. ostrego uszkodzenia nerek, gwałtowanie postępującego KZN, krwawienia do pęcherzyków płucnych czy zespołu płucno-nerkowego.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.