REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Leki modyfikujące przebieg choroby u chorych z RZS a ciężkość COVID-19

Źródło: Associations of baseline use of biologic or targeted synthetic DMARDs with COVID-19 severity in rheumatoid arthritis: Results from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician registry. Sparks JA,Wallace ZS, Seet AM, et al. Ann Rheum Dis. 2021 Sep;80(9):1137-1146. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220418
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 16.09.2021
 
 
Tagi: RZS, COVID-19, LMPCh
Wśród 2869 chorych z RZS zarejestrowanych w okresie od marca 2020 do kwietnia 2021 r., stosujących leki biologiczne lub celowane, odnotowano 613 hospitalizacji i 157 zgonów w przebiegu COVID-19. Na podstawie danych wykazano wyższe ryzyko niekorzystnego przebiegu zakażenia dla pacjentów leczonych rytuksymabem, a także inhibitorami JAK.
Wpływ leków immunosupresyjnych na ryzyko wystąpienia infekcji, a także jej przebieg jest od wielu lat ważnym elementem badań obserwacyjnych i dyskusji naukowców. Aktualnie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) dostępna jest liczna grupa tzw. leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh), które zostały podzielone na podgrupy: klasyczne, biologiczne i celowane. Ze względu na różne mechanizmy działania LMPCh mogą w odmienny sposób wpływać na częstość i przebieg infekcji. W dobie epidemii COVID-19 okazało się, że leki immunosupresyjne mogą w określonych sytuacjach znaleźć zastosowanie w leczeniu tej choroby (np. tocilizumab oraz baricytynib).

Wirus SARS-CoV-2 nadal stanowi poważny globalny problem zdrowotny, dlatego tak ważne jest poznanie wpływu LMPCh na przebieg tej infekcji. W tym celu przeanalizowano rejestr chorych z RZS i przebytą infekcją COVID-19, prowadzony przez lekarzy reumatologów w wielu ośrodkach na całym świecie. Wśród 2869 chorych z RZS (średnia wieku 56,7 roku, 80,8 proc. kobiet) zarejestrowanych w okresie od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. stosujących leki biologiczne lub celowane odnotowano 613 hospitalizacji (21 proc.), w tym 319 hospitalizacji wymagających tlenoterapii lub wspomagania wentylacji, oraz 157 zgonów (5,5 proc.) w przebiegu COVID-19. Chorzy w trakcie infekcji zostali poddani następującemu leczeniu: 237 osób otrzymało abatacept, 317 – inhibitor Il-6, 364 – rytuksymab, 563 – inhibitor JAK i 1388 – inhibitor TNF.

Niewątpliwie oprócz stosowanych leków na przebieg choroby może mieć wpływ wiele dodatkowych zmiennych, m.in. wiek, płeć, BMI, stosowanie glikokortykosteroidów, choroby współistniejące (w tym choroba śródmiąższowa płuc). Na podstawie analizy statystycznej, po stworzeniu modeli wieloczynnikowych na podstawie danych dostępnych w rejestrze wykazano wyższe ryzyko niekorzystnego przebiegu COVID-19 dla pacjentów leczonych rytuksymabem (OR = 4,15), a także inhibitorami JAK (OR = 2,06) w porównaniu z chorymi stosującymi inhibitory TNF. Z uwagi na brak dokładniejszych danych, których rejestr nie uwzględnił, nie można było niestety ocenić wpływu poszczególnych inhibitorów JAK (tofacytynib, baricytynib, upadacytynib), które według aktualnej wiedzy mogłyby w odmienny sposób wpływać na infekcję wirusową.

Nie odnotowano różnic przebiegu COVID-19 u chorych z RZS dla inhibitora Il-6 oraz abataceptu względem inhibitorów TNF.

W związku z przedstawionymi danymi warto zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjenta, dostępność informacji dotyczących szacowanego ryzyka zakażenia, a także możliwości zastosowania działań profilaktycznych, np. wykonania szczepień, izolacji, noszenia maski ochronnej.

Opracowanie: dr Ewa Morgiel

OR – Odds Ratio (iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe