Specjalizacje, Kategorie, Działy

Leki przeciwmalaryczne nie zmniejszają ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Udostępnij:
Ze względu na swoje immunomodulujące działanie oraz doniesienia pochodzące z badań in vitro dotyczące hamującego wpływu leków antymalarycznych na wirusa SARS-CoV-2, ta grupa leków znalazła się w kręgu zainteresowania naukowców. Badano wpływ stosowania leków antymalarycznych na przebieg infekcji koronawirusem, a także rozpatrywano leki w kontekście stosowania profilaktycznego – zmniejszającego ryzyko zachorowania lub ciężkiego przebiegu choroby i profilaktyki poekspozycyjnej.
Wyniki badania populacyjnego opublikowanego na łamach Arthritis & Rheumatology nie potwierdzą tezy o korzyściach wynikających ze stosowania leków antymalarycznych w profilaktyce COVID-19. Badacze przeanalizowali dane medyczne ponad 4,4 tys. chorych na schorzenia autoimmmunologiczne, u których stosowano przewlekle leki antymalaryczne – tylko w 3,6% przypadków lek antymalaryczny przepisano jednorazowo. 80,2% badanych stanowiły kobiety.

Badanymi były osoby zamieszkujące trzy regiony Włoch - Bologna, Modena, Reggio Emilia – o wysokiej częstości zachorowań na COVID-19. Głównymi wskazaniami do stosowania tej grupy leków były choroby autoimmunologiczne - toczeń układowy i toczeń rumieniowaty krążkowy, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Osoby stosujące leki przeciwmalaryczne były nieznacznie częściej testowane w kierunku SARS-CoV-2, niż reszta populacji (różnice statystycznie nieistotne, OR 1,09).

Łączna częstość dodatnich wyników testu w kierunku SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardła, badanie met. RT-PCR) wynosiła w grupie stosującej leki przeciwmalaryczne 0,7%, a w grupie ogólnej 0,55% (przy braku istotnych statystycznie różnic w odsetku testowanych osób) – nie były to różnice statystycznie znamienne. Częstość potwierdzonych przypadków COVID-19 w obu badanych grupach była podobna (OR 0,94) i zwiększała się wraz z wiekiem.

Podsumowując, obserwowane różnice w łącznej częstości testowanych osób (stosujący leki przeciwmalaryczne vs grupa ogólna), odsetku osób z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz odsetku osób z rozpoznaniem COVID-19 – nie były statystycznie istotne. Badanie nie potwierdziło, aby zastosowanie leków przeciwmalarycznych wywoływało korzystny efekt w aspekcie profilaktyki COVID-19.

Dotychczasowe badania nie wykazały również skuteczności leków przeciwmalarycznych stosowanych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2, stosowanych w ramach profilaktyki pierwotnej oraz profilaktyki poekspozycyjnej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.