REUMATOLOGIA
Spondyloartropatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Łuszczyca oraz łuszczycowe zapalenie stawów są związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na dnę moczanową

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Andrzej Kordas
|
Źródło: Psoriasis, psoriatic arthritis and risk of gout in US men and women. Merola JF, Wu S, Han J, Choi HK, Qureshi AA. Ann Rheum Dis. 2015 Aug;74(8):1495-500.
Przeprowadzone badania obserwacyjne dowodzą związku między występowaniem łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) a podwyższonym stężeniem kwasu moczowego. Co więcej, wykazano także korelację między poziomem kwasu moczowego a ciężkością przebiegu choroby i aktywnością choroby (PASI). Zwiększenie stężenie kwasu moczowego w ŁZS może być związane z toczącym się procesem zapalnym, aktywnością cytokin prozapalnych oraz wzmożonym rozpadem komórek. Celem przeprowadzonego badania prospektywnego była ocena ryzyka wystąpienia dny moczanowej u chorych na łuszczycę i ŁZS.
Przeprowadzone badania obserwacyjne dowodzą związku między występowaniem łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) a podwyższonym stężeniem kwasu moczowego. Co więcej, wykazano także korelację między poziomem kwasu moczowego a ciężkością przebiegu choroby i aktywnością choroby (PASI). Zwiększenie stężenie kwasu moczowego w ŁZS może być związane z toczącym się procesem zapalnym, aktywnością cytokin prozapalnych oraz wzmożonym rozpadem komórek. Celem przeprowadzonego badania prospektywnego była ocena ryzyka wystąpienia dny moczanowej u chorych na łuszczycę i ŁZS.

Analiza statystyczną objęto dane pochodzące z badań kohortowych przeprowadzonych w USA, które obejmowały grupę 27 751 mężczyzn i 71 059 kobiet. Wśród nich zidentyfikowano 2217 przypadków zachorowania na dnę moczanową (1368; 4.9% mężczyzn i 849; 1.2% kobiet).

Zgodnie z oczekiwaniem ryzyko wystąpienia objawów dny moczanowej było wyraźnie wyższe u mężczyzn w porównaniu z kobietami co ma związek z epidemiologią choroby. Ryzyko zachorowania na dnę moczanową rosło wraz z wiekiem w następujący sposób: u chorych w wieku 15-44r.ż. ryzyko u mężczyzn i u kobiet wynosiło odpowiednio 1,7 vs 0.1 / 1000; 45-64r.ż. 10.6 vs 1.3 / 1000; >65 r.ż. 12.2 vs 3.0 / 1000. W przeprowadzonej analizie statystycznej uwzględniono potencjalne tzw. zmienne zakłócające: spożycie alkoholu, BMI, aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stosowanie aspiryny, itp. U chorych z łuszczycą skorygowany współczynnik ryzyka wystąpienia dny moczanowej wynosił HR : 1,71 (95%: CI 1.36 do 2.15), u chorych z ŁZS był wyższy i wynosił HR: 4,95 (95% CI 2.72 do 9.01). Dla porównania autorzy podobną analizę statystyczną przeprowadzili dla RZS i choroby zwyrodnieniowej stawów, uzyskane wyniki nie potwierdziły związku tych schorzeń z zachorowaniem na dnę moczanową.

Autorzy badania dowiedli występowania zwiększonego ryzyka zachorowania na dnę moczanową u chorych z łuszczycą i ŁZS, co w opinii badaczy powinno mieć wpływ na całokształt opieki medycznej sprawowanej nad tymi chorymi.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.