Specjalizacje, Kategorie, Działy

Łuszczycowe zapalenie stawów - aktualizacja wytycznych EULAR

Udostępnij:

Na łamach „Annals of Rheumatic Diseases” przedstawiono zaktualizowane wytyczne dotyczące leczenia łuszczycowego zapalenia stawów.

Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba, w której leczeniu w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp - zarówno w domenie diagnostyki, jak i leczenia. Duży postęp jest równoznaczny z koniecznością aktualizowania wytycznych, co też uczynili eksperci EULAR. Co znalazło się w dokumencie?

Podano, że leczenie powinno mieć na celu osiągnięcie remisji lub ewentualnie niskiej aktywności choroby, poprzez regularną ocenę aktywności i odpowiednie dostosowanie terapii. W celu złagodzenia objawów przedmiotowych i podmiotowych ze strony mięśni i stawów dopuszczalne jest stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; dodatkowo, jako leczenie wspomagające, można rozważyć miejscowe wstrzyknięcia glikokortykosteroidów.

U pacjentów z zapaleniem wielostawowym, skąpostawowym lub zapaleniem pojedynczego stawu i współistniejącymi złymi czynnikami prognostycznymi (np. udowodnionym w badaniach obrazowych uszkodzeniem strukturalnym, podwyższoną aktywnością białek ostrej fazy) należy szybko rozpocząć leczenie klasycznymi LMPCh, przy czym u pacjentów z klinicznie istotnymi zmianami skórnymi preferowany jest metotreksat. U pacjentów z obwodowym zapaleniem stawów i niewystarczającą odpowiedzią na co najmniej jeden klasyczny LMPCh rozpocząć leczenie biologiczne - jest to silne zalecenie. Idąc dalej, gdy nie zostanie uzyskana odpowiedź na lek biologiczny I rzutu, należy rozważyć stosowanie inhibitora JAK (biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa).

Podano, że wybór sposobu leczenia powinien uwzględniać także inne niż mięśniowo-szkieletowe objawy - w przypadku klinicznie istotnych zmian skórnych należy preferować inhibitor IL-17A, IL-17A/F, IL-23 lub IL-12/23; u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej oka inhibitory TNF alfa, a przy współistnieniu choroby zapalnej jelit inhibitor TNF alfa, inhibitor IL-23 lub inhibitor IL-12/23 lub JAK. Niezależnie od stosowanego leczenia w grupie pacjentów z utrzymującą się remisją można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki leków modyfikujących przebieg choroby.

Pełna wersja wytycznych jest dostępna w języku angielskim pod linkiem.


 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.