Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Łuszczycowe zapalenie stawów – uważaj na cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe

Źródło: AK/Risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease in an incident cohort of people with psoriatic arthritis: a population-based cohort study. Rheumatology (Oxford). 2019 Jan 1;58(1):144-148.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.03.2019
 
 
Przekładając bezpośrednio z reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs), można sądzić, że chorzy na łuszczycowe zapalenie stawów (łzs) również obciążeni są zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, między innymi w następstwie systemowego procesu zapalnego.
Dla weryfikacji hipotezy poddano analizie dane pochodzące z brytyjskiego rejestru UK Clinical Practice Research Datalink, posiadającego dane o blisko 15 milionach osób leczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Spośród tej reprezentatywnej populacji, wyodrębniono dane medyczne o 6783 chorych na łzs i porównano je (w stosunku 1:4) z danymi dotyczącymi populacji ogólnej (niechorujący na łuszczycę skóry, łzs oraz inne zapalne choroby stawów) i populacji osób z łuszczycą skóry (bez cech zapalenia stawów). Analizowane grupy były homogenne pod względem płci i wieku. Średni okres obserwacji wynosił we wszystkich analizowanych podgrupach około 5,5 roku. Ocenie poddano ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 (Ct2), choroby naczyń mózgowych (ChNM), choroby niedokrwiennej serca (ChNS) oraz choroby naczyń obwodowych (ChNO).

Wyniki analizy wykazały, że pacjenci chorzy na łzs mają o 40% większe w porównaniu do populacji ogólnej i o 53% większe w porównaniu do osób z łuszczycą skóry, ryzyko wystąpienia Ct2. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki badań i odnosząc te wyniki po populacji osób chorujących na rzs wydaje się, że u podłoża problemu leży immunologiczo-zapalny proces swoisty dla chorób powiązanych z łuszczycą. Ponadto u chorych na łzs istotną rolę odgrywa dodatkowo między innymi systemowy proces zapalny, otyłość, a być może również czynniki genetyczne i aktywność fizyczna powodując, że ryzyko wystąpienia Ct2 jest większe u chorych na łzs, niż łuszczycę skóry.

Ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej u chorych na łzs było, w omawianym badaniu, większe o 29% w porównaniu do populacji ogólnej. Odnotowano ponadto wyższe (łzs) w odniesieniu do populacji ogólnej ryzyko wystąpienia ChNS (o 27%) i ChNO (o 40%). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ryzyku wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (RR 1,09), ChNM (RR 1,09), ChNS (RR 1,06), oraz ChNO (RR 1,14) między populacją chorych na łzs i łuszczycę skóry.

Wyniki badania wskazują na konieczność skryningu w kierunku tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz włączenie odpowiedniej profilaktyki mającej na celu poprawę rokowania u chorych na łzs oraz łuszczycę skóry.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe