REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Markery subklinicznego zajęcia nerek w toczniu

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Katarzyna Bakalarska
|
Źródło: Ishizaki J, Saito K, Nawata M et al. Low complements and high titre of anti-Sm antibody as predictors of histopathologically proven silent lupusnephritis without abnormal urinalysis in patients with systemic lupuserythematosus. Rheumatology (Oxford). 2015
Niskie wartości aktywności hemolitycznej dopełniacza (CH50), składowej C3 oraz wysokie miano przeciwciał anty-Sm mogą stanowić ważny wskaźnik zajęcia nerek w przebiegu tocznia układowego (SLE), u pacjentów u których nie stwierdza się upośledzenia funkcji nerek, ani nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu, a u których potwierdzono biopsją nerki zmiany histopatologiczne odpowiadające SLE.
Spośród 48 chorych na SLE, u których nie stwierdzano w momencie biopsji klinicznych cech zajęcia nerek, u 36 wykazano je w badaniu histopatologicznym. Porównano obie grupy (non-LN (chorzy bez zmian w badaniu histopatologicznym) vs SLN (ang. silent lupus nephritis, chorzy ze zmianami morfologicznymi nerek) analizując różne wskaźniki aktywności choroby. W grupie chorych SLN u 72% obserwowano zmiany odpowiadające I/II klasie toczniowego zapalenia nerek (wg ISN/RPS), a u 17% zmiany odpowiadające III/IV klasie. Wykazano istotnie niższe wartości CH50 oraz C3, a także wyższe miana przeciwciał anty-Sm w grupie SLN, niż non-LN. Wartości, które przyjęto jako punkty odcięcia dla CH50 i C3, były zbliżone do dolnych wartości zakresu normy dla ich oznaczeń. Wskazuje to, iż zajęcie nerek może być obecne przy braku nieprawidłowości w badaniu moczu, czy prawidłowych wartościach funkcji nerek oraz przy niskich wartościach składowych dopełniacza. Obecne dane w połączeniu z wcześniejszymi wynikami badań wskazują, że niskie wartości CH50 i C3 mogą stanowić czynnik predykcyjny SLN, którego ciężkość narasta wraz ze stopniem hipokomplementemii oraz czasem jej trwania.
Przeciwciała anty-Sm (przeciwciała przeciwko niehistonowym białkom jądrowym) są wysoce swoistym markerem SLE, ich obecność stwierdza się u 5-30% chorych. Występowanie tych przeciwciał związane jest z zajęciem CUN oraz nerek (zwłaszcza w skojarzeniu z przeciwciałami anty-dsDNA). Podsumowując wyniki badania wskazują, iż niskie wartości CH50 i C3 oraz wysokie przeciwciał anty-Sm mogą stanowić istotny element w podjęciu decyzji o wczesnym wykonaniu biopsji nerki i włączeniu leczenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.