SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Medycyna personalizowana w reumatologii
 
Działy: Aktualności
Podstawą medycyny przyszłości jest uwzględnienie niejednorodnego wzorca choroby obejmującego jej przyczyny, dynamikę, przebieg oraz odpowiedź na leczenie. Zgodnie z podstawową zasadą medycyny personalizowanej ta sama choroba może mieć odmienną przyczynę, przebieg oraz efekt leczenia u każdej osoby. Z tego względu kluczowe znaczenie ma indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Koncepcja medycyny personalizowanej zakłada, że identyfikacja choroby na poziomie molekularnym umożliwia wdrożenie leczenia u pacjentów będących jeszcze w dobrym stanie zdrowia. Na podstawie wyników badań genetycznych można określić indywidualną predyspozycję do wystąpienia danej choroby. Postępowanie w przebiegu choroby jest uzależnione od korelacji dwóch czynników: uwarunkowań genetycznych oraz podwyższonego lub obniżonego ryzyka wystąpienia choroby. Zgodnie z tym podejściem w grupie pacjentów o wysokim ryzyku rozwoju schorzenia należy wdrożyć leczenie profilaktyczne. Działania profilaktyczne powinny obejmować zmianę stylu życia pacjenta (celem wyeliminowania szkodliwych nawyków), jak również badania okresowe (w celu wykrycia choroby jeszcze w stadium przedklinicznym).

Im szybciej następuje ustalenie prawidłowego rozpoznania RZS, tym niższe ryzyko progresji choroby do bardziej zaawansowanego stadium. Należy się spodziewać, że dalsze badania nad RZS umożliwią identyfikację genów swoistych dla choroby na etapie, na którym nadal zachowana jest ich tolerancja przez organizm, czyli przed wystąpieniem mechanizmu autoagresji. W przyszłości celem badań powinna być analiza mechanizmów przełamywania tolerancji w czasoprzestrzennych układach in vivo, przy czym dodatkową korzyścią jest racjonalizacja wykorzystywania dostępnych środków terapeutycznych, tj. stosowanie odpowiedniego leku w odpowiednim czasie i miejscu u odpowiedniego pacjenta.

Medycyna personalizowana ma tak istotne znaczenie u pacjentów z RZS m.in. dlatego, że około jedna trzecia chorych nie reaguje na swoistą terapię biologiczną. Przebieg RZS wykazuje wysoki stopień zróżnicowania. Wyjaśnia to prawdopodobnie różnice w odpowiedzi na leczenie obserwowane u chorych.

www.termedia.pl/Medycyna-personalizowana-w-reumatologii,104,31201,1,0.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe