REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2014 rok

Źródło: PTR
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 28.01.2015
 
 
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2015 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2014 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).
Warunki udziału w Konkursie:

1. Wiek aplikującego pierwszego autora pracy - do 40 roku życia.
2. Przynależność do PTR i opłacenie składek członkowskich.
3. Przedłożenie (w terminie do końca czerwca 2015 roku) do Konkursu pełnotekstowej pracy o tematyce reumatologicznej, opublikowanej w roku 2014 w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (preferowane będą prace oryginalne).
4. Praca może mieć kilku autorów, ale nagrodę uzyskuje pierwszy autor pracy.
5. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być zgłoszone do innych nagród.

Prace należy nadsyłać do Zarządu Głównego PTR (adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie V Krajowych Spotkań Reumatologicznych (17-19 września 2015) w Lublinie.

Przewodnicząca Komisji Nagród
Prof. dr hab. med. Maria Majdan

Sekretarz
Dr med. Anna Kotulska

Prezes
Prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.