SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Niepalący lepiej odpowiedzą na lek biologiczny
Źródło: AK/Is current smoking status and its relationship to anti-cyclic citrullinated peptide antibodies a predictor of worse response to biological therapies in rheumatoid arthritis patients? Scand J Rheumatol. 2018 Sep;47(5):360-363.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.10.2018
 
 
Osoby chore na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs), które nie palą, lepiej odpowiadają na lek biologiczny, niż byli i aktualni palacze - to wnioski płynące z międzynarodowego retrospektywnego badania obserwacyjnego opartego na analizie bazy danych METEOR w okresie 2006-2016.
Na podstawie analizy danych o 1349 chorych z ustalonym rozpoznaniem rzs wysnuto jednoznaczny wniosek, że osoby niepalące uzyskują lepszą odpowiedź na leczenie (dobra/umiarkowana odpowiedź w ocenie według EULAR), pomimo większej wyjściowo aktywności choroby w porównaniu do aktualnych lub byłych palaczy. Odsetek chorych, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie wg EULAR wynosił w poszczególnych grupach 73%, 65% i 64,1% odpowiednio w grupie nigdy niepalących, byłych palaczy i osób aktualnie palących. Przy czym u palaczy ilość wypalanych dziennie papierosów nie korelowała z gorszą odpowiedzią na leczenie biologiczne. Ponadto zaobserwowano, że osoby niepalące stosowały więcej glikokortkoidów i leków modyfikujących niż palacze. Nie zaobserwowano różnic w częstości występowania przeciwciał anty-CCP pomiędzy osobami palącymi i niepalącymi. Obserwacja ta może stać w sprzeczności z wcześniejszymi danymi mówiącymi, że palenie tytoniu związane jest z obecnością przeciwciał anty-CCP u osób z predyspozycją genetyczną.

Okres obserwacji w przytaczanym badaniu wynosił 12 - 60 miesięcy. Stosowane leczenie biologiczne obejmowało infliximab, certolizumab, adalimumab, golimumab, etanercept, rituximab, tocilizumab oraz abatacept.

Opublikowane wnioski są zgodne z wcześniejszymi danymi wskazującymi, że osoby chorujące na rzs i palące aktualnie lub w przeszłości gorzej odpowiadają na leczenie zarówno syntetycznymi (metotreksat), jak i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Istotną rolę wydają się odgrywać między innymi czynniki genetyczne (gen NLP3) oraz zaburzenia immunologiczne indukowane paleniem tytoniu.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe