REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Niepłodność u mężczyzn z rozpoznaniem zapalenia stawów

Źródło: Perez-Garcia LF, Röder E, Goekoop RJ, Hazes JMW, Kok MR, Smeele HTW, Tchetverikov I, van der Helm-van Mil AHM, van der Kaap JH, Kok P, Krijthe BP, Dolhain RJEM. Impaired fertility in men diagnosed with inflammatory arthritis: results of a large multicentre study (iFAME-Fertility). Ann Rheum Dis. 2021 Dec;80(12):1545-1552.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 01.12.2021
 
 
Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów, jak również spondyloartropatii zapalnej u mężczyzn może być powodem występowania niepłodności, zaburzeń erekcji oraz hipogonadyzmu.
Oprócz dysfunkcji związanych z chorobą także stosowane leki przeciwreumatyczne mogą przyczyniać się do niepłodności, a zakres tego problemu nie jest dobrze zbadany.

Większość mężczyzn (podobnie jak i kobiet) pragnie potomstwa. Płodność zależy od wielu uwarunkowań biologicznych i niebiologicznych (psychospołecznych i ekonomicznych). Szczyt zachorowań na zapalenia stawów pokrywa się z okresem prokreacji. W jakim stopniu rozpoznanie zapalenia stawów wpływa na płodność u mężczyzn?

Problem analizowano w oparciu o dane uzyskane w ankiecie przeprowadzonej w 8 niderlandzkich szpitalach wśród 628 mężczyzn z rozpoznaniem zapalenia stawów w wieku powyżej 40 lat, którzy deklarowali zakończenie planów prokreacyjnych. Grupę badaną podzielono w zależności od wieku w chwili postawienia rozpoznania: ≤30 lat, 31–40 lat, ≥41 lat.

W określaniu pragnienia posiadania potomstwa w kontekście liczby planowanych dzieci nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w badanych grupach (choć notowano pewną tendencję liczbową – mężczyźni, u których wcześniej rozpoznano chorobę, deklarowali mniejszą liczbę planowanych dzieci). Podawana przez ankietowanych liczba planowanego potomstwa była podobna w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi w populacji ogólnej. Jednak różnica między planem a rzeczywistą liczbą potomstwa była większa u chorych mężczyzn z ustalonym rozpoznaniem w wieku przed oraz w szczycie prokreacji. Wynik ten wskazuje, że zachorowanie na zapalenie stawów istotnie wpływa na liczbę posiadanego potomstwa. Odpowiednio dla chorych z diagnozą ≤30 lat, 31–40 lat, ≥41 lat średnia liczba posiadanych dzieci wyniosła 1,32, 1,60, 1,88, natomiast niezamierzona bezdzietność dotyczyła 12,03 proc., 10.34 proc., 3.98 proc. mężczyzn. Kolejnym ważnym wynikiem uzyskanym w ankiecie był odsetek chorych, którzy korzystali z pomocy specjalistów z powodu problemów z płodnością: odpowiednio w badanych grupach było to 20,61, 20,69 i 11,36 proc. dla mężczyzn z rozpoznaniem ustalonym w wieku ≤30 lat, 31–40 lat, ≥41 lat.

Uzyskane wyniki są odzwierciedleniem obniżenia płodności związanej z zachorowaniem na zapalenie stawów u mężczyzn. Reumatolodzy powinni przede wszystkim mieć świadomość tego problemu, aby podejmować rozmowę z pacjentem na ten temat i w zależności od przyczyny wskazać możliwe rozwiązania, np. poprzez zmianę leku. Konieczne są dalsze badania, które wskażą dokładnie, które czynniki i w jakim stopniu mają wpływ na obniżenie płodności u mężczyzn z zapaleniem stawów, co pozwoliłoby na podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych czy terapeutycznych.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.