Specjalizacje, Kategorie, Działy

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i zagrożenie śmiercią z powodu COVID-19: wyniki badania OpenSAFELY

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Karolina Gawarzewska
|
W badaniu OpenSAFELY wykorzystano dane z systemu ubezpieczeń zdrowotnych Anglii (NHS) dotyczące przepisywanie pacjentom niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz przebiegu u nich COVID-19.
W sumie stworzono dwie kohorty badawcze. W pierwszej zidentyfikowano pacjentów populacji ogólnej, którzy mieli przepisywane NLPZ. W drugiej kohorcie zidentyfikowano pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) lub chorobą zwyrodnieniową stawów. Za ekspozycję na NLPZ uznano przepisanie ich w okresie 4 miesięcy przed marcem 2020, kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

W pierwszej kohorcie badawczej złożonej z 536 tys. osób stosujących NLPZ oraz grupy kontrolnej składającej się z 1 927 tys. pacjentów nie zaobserwowano związku między stosowaniem NLPZ, a ryzykiem śmierci z powodu COVID-19 (HR=0,96; 95% CI: 0,80–1,14). W drugiej kohorcie badawczej spośród 708 tys. pacjentów z RZS lub chorobą zwyrodnieniową stawów 10% stosowało NLPZ. W tym przypadku zaobserwowano, że stosowanie NLPZ wiązało się z mniejszym ryzykiem śmierci z powodu COVID-19 (HR=0,78; 95% CI: 0,64–0,94).

W badaniu OpenSAFELY nie zaobserwowano, aby stosowanie NLPZ wiązało się z większym ryzykiem śmierci z powodu COVID-19. Interesująca jest obserwacja, że pacjenci z RZS lub chorobą zwyrodnieniową stawów leczeni NLPZ mieli mniejsze ryzyko śmierci z powodu COVID-19. Mogło to być związane z lepszą kontrolą chorób przewlekłych przed pandemią poprzez wizytę kontrolną w ciągu kwartału przed pandemią, na której przepisano m.in. NLPZ. Jest to jednak związek, który musi być zweryfikowany w badaniu z randomizacją.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.