Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowa era w reumatologii – leki biologiczne: referencyjne i biopodobne
Źródło: Reumatologia News
Autor: Alicja Kostecka |Data: 25.04.2019
 
 
W leczeniu chorób reumatycznych, w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), a także łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) czy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), w ostatnich latach dokonał się prawdziwy przełom dzięki wprowadzeniu leków biologicznych, poprawie stosowania się do zaleceń terapeutycznych, ale też dzięki skutecznemu stosowaniu odpowiednich dawek klasycznych leków modyfikujących, takich jak metotreksat.
Kolejne rekomendacje poszerzają możliwości terapeutyczne o celowane syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby, takie jak inhibitory kinaz janusowych (inhibitory JAK-kinaz).

W Polsce jako pierwszy lek biologiczny wprowadzono infliksymab (chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1), a w kolejnych latach poszerzono zakres leków i zwiększono dostępność leczenia biologicznego przez stworzenie programów terapeutycznych. W ostatnich 4 latach wygasła ochrona patentowa niektórych biologicznych leków referencyjnych, co otworzyło możliwość tworzenia i wprowadzania do praktyki kolejnych cząsteczek zachowujących właściwości biologiczne leku referencyjnego, produkowanych przez „bliźniacze” linie komórkowe.

Więcej: www.termedia.pl/Nowa-era-w-reumatologii-leki-biologiczne-referencyjne-i-biopodobne,104,36358,1,0.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe