Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe taryfy i świadczenia w reumatologii

Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 29.09.2022
 
 
Publikacja obwieszczenia w sprawie nowych taryf w reumatologii stanowi podstawę do ich wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że stanie się to niezwłocznie.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, podpisane przez prof. Włodzimierza Samborskiego – prezesa PTR, dr. Wojciecha Romanowskiego – sekretarza PTR, prof. Marka Brzosko – przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej PTR i dr. Marcina Stajszczyka – przewodniczącego Komisji ds. Polityki Lekowej PTR, z 28 września 2022 r.:

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano obwieszczenie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii.

Projekt nowych taryf w reumatologii, w tym nowych świadczeń szybkiej diagnostyki, został opracowany przez AOTMiT we współpracy z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym oraz ówczesnym konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii prof. Markiem Brzosko w 2018 r. (Świadczenia gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98. Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń nr WT.521.20.2016) oraz 17 października 2018 r. został przesłany do Ministerstwa Zdrowia jako projekt obwieszczenia prezesa AOTMiT w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – reumatologia (pismo nr BP.51.14.2018.AZ z 17.10.2018 r.).

Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z 26.09.2018 r., która uznała za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją prezesa, zaproponowane taryfy pozwalają na lepszą alokację środków finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń reumatologicznych. Zdaniem rady kluczowe w tym zakresie jest stworzenie nowych grup diagnostycznych, co wpłynie na optymalizację opieki nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi poprzez skrócenie czasu pobytu pacjentów w podmiocie leczniczym. Rada podkreśliła, że taryfy są oparte na odpowiednio wyliczonych kosztach świadczeń.
Z uwagi na to, że nowe taryfy, w tym nowe świadczenia, nie weszły w życie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ponownie 4 listopada 2021 r. skierowało pismo w tej sprawie do ministra zdrowia (stanowisko PTR_4.11.2021.pdf). Efektem podjętych działań była ponowna analiza projektu i aktualizacja wyceny świadczeń z uwzględnieniem obecnej sytuacji kosztowej. W pracach tych prowadzonych przez AOTMiT uczestniczyli eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i obecna konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska.

Obwieszczenie prezesa AOTMiT z 21 września 2022 r. dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne w obszarze reumatologii wprowadza istotnie zwiększoną wycenę wszystkich dotychczasowych grup w reumatologii (H86, H88, H89, H96c, H96D, H98 i H90) oraz likwiduje podział wyceny dla grup H87 i H89 ze względu na czas pobytu wprowadzając nową wartość punktową. Dodatkowo zgodnie z nowymi taryfami w ramach grupy H90 rozliczeniu podlegało będzie leczenie pacjentów z powodu chorób infekcyjnych kości i stawów wymagających antybiotykoterapii >10 dni (leczenie <10 dni nadal w ramach grupy H88).

Ponadto obwieszczenie wprowadza nowe świadczenia gwarantowane w obszarze reumatologii obejmujące wczesną diagnostykę chorób reumatycznych, które będą mogły być realizowane w warunkach ambulatoryjnych oraz w warunkach krótkiej hospitalizacji:
• Diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym (759 pkt)
• Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym (1 223 pkt)
• Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie krótkiej hospitalizacji (1 778 pkt)

W związku z rosnącą liczbą pacjentów z objawami zapalnych i autoimmunizacyjnych chorób reumatycznych, w tym układowych chorób tkanki łącznej w ostatnich latach, oraz brakiem możliwości przeprowadzenia szybkiej diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne od lat postulowało wprowadzenie nowego świadczenia wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych. Wprowadzenie nowego świadczenia umożliwi szybką diagnostykę pacjentów, co z kolei umożliwi szybkie włączenie właściwego leczenia. Realizacja nowych świadczeń wczesnej diagnostyki powinna w pierwszym etapie obejmować wysokospecjalistyczne oddziały reumatologii zapewniające kompleksową diagnostykę oraz leczenie, w tym w ramach programów lekowych, oraz przyszpitalną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Opublikowane obwieszczenie, a w raz nim nowe taryfy oraz nowe świadczenia w reumatologii to wspólny sukces, będący efektem wieloletniej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz kolejnych konsultantów krajowych w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.
Sukces, którego beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci.

Publikacja obwieszczenia w sprawie nowych taryf w reumatologii stanowi podstawę do ich wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że stanie się to niezwłocznie i deklaruje dalszą współpracę w tym względzie.

Obwieszczenie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.