Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowy biomarker postępu zmian radiologicznych w ZZSK

Źródło: Deminger A, Klingberg E, Nurkkala M et al. Elevated serum level of hepatocyte growth factor predicts development of new syndesmophytes in men with ankylosing spondylitis. Rheumatology 2021;60:1804–1813
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 13.05.2021
 
 
Najnowsze dane wskazują, że czynnik wzrostu hepatocytów (hepatocyte growth factor, HGF) może stanowić wskaźnik progresji zmian radiologicznych u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK). W warunkach fizjologicznych HGF jest wytwarzany przez różne komórki m.in. fibroblasty, czy komórki nabłonka. Białko to nie wykazuje aktywności enzymatycznej, stanowi natomiast ligand dla receptora błonowego MET.
Szlak sygnałowy HGF-MET odpowiada za wiele procesów tkankowych, w tym procesy regeneracji, angiogenezę, inwazję i przerzutowanie komórek nowotworowych. Opublikowane na łamach Rheumatology wyniki badania Deminger i wsp. wskazują, że wysokie wartości HGF w surowicy (sHGF) stanowią czynnik predykcyjny progresji zmian radiologicznych w przebiegu ZZSK u mężczyzn.

Wyjściowe wartości sHGF były istotnie wyższe u mężczyzn z ZZSK, u których w okresie pięcioletniej obserwacji pojawił się co najmniej jeden syndesmofit. Ponadto zwiększone średnie stężenie sHGF związane było z wystąpieniem nowych syndesmofitów w populacji męskiej. Oszacowano, że dla wartości odcięcia stężenia HGF w surowicy wynoszącej 1520pg/ml, czułość i swoistość wynosi odpowiednio 70% i 69% (dla powstania co najmniej jednego syndesmofitu).

Pięcioletnia obserwacja wykazała korelację zmian stężeń sHGF ze wzrostem wykładników procesu zapalnego (CRP i OB) oraz liczby leukocytów. Nie wykazano natomiast, aby wartości sHGF korelowały z postępem zmian radiologicznych u kobiet. Analizą objęto 163 chorych na ZZSK, u których dokonano oceny radiogramów kręgosłupa szyjnego i piersiowego (metodą mSASSS) dwukrotnie w odstępie pięciu lat. Ponad połowę badanych (54%) stanowili mężczyźni. U mężczyzn obserwowano większą progresję zmian radiologicznych (u 31% mężczyzn vs. 12% kobiet powstał co najmniej jeden syndesmofit w okresie 5 lat obserwacji).

Postulowanych mechanizmów tłumaczących związek sHGF z progresją zmian radiologicznych u chorych z ZZSK jest kilka. Wśród nich wskazuje się na ekspresję receptora błonowego MET na osteoblastach i osteoklastach, czy związek HGF z procesem zapalnym. Badania na zwierzętach wskazują także na związek HGF z procesami osteogenezy, wyniki badań nie są jednak jednoznaczne.

Autorka: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe