Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Obecność przeciwciał przeciwko karbamylowanym białkom - markerem nadżerkowego zapalenia stawów w toczniu układowym

Źródło: AK/Anti-carbamylated protein antibodies as a new biomarker of erosive joint damage in systemiclupus erythematosus. Arthritis Res Ther. 2018 Jun 14;20(1):126.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 02.07.2018
 
 
Wyniki prezentowanego badania wskazują, że przeciwciała anty-CarP mogą stanowić jeden z biomarkerów zajęcia stawów w tru - anty-CarP były obecne częściej u chorych z zapaleniem stawów z obecnością nadżerek kostnych. Co więcej miano tych przeciwciał korelowało z nasileniem zmian destrukcyjnych kości.
Przeciwciała przeciwko karbamylowanym proteinom (anti-carbamylated proteins antibodies, anty-CarP) obecne są nawet u 45% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ich obecność koreluje z obecnością nadżerek kostnych oraz progresją zmian radiologicznych. Prawdopodobny patomechanizm tworzenia nadżerek związany jest między innymi, analogicznie jak w przypadku przeciwciał przeciwko cytrulinowanym białkom (anty-CCP), z aktywacją osteoklastów. Jak wskazują wyniki badania Ceccarelli i wsp. również w przypadku chorych na toczeń rumieniowaty układowy (tru) istnieje istotna korelacja między obecnością przeciwciał anty-CarP, a zapaleniem stawów z tworzeniem nadżerek.

W badanej populacji 152 chorych na tru nadżerki kostne obserwowano w badaniu ultrasonograficznym u ponad 25% chorych. Spośród badanych blisko 31% chorych zgłaszało bóle stawów, w pozostałych przypadkach obserwowano co najmniej jeden epizod zapalenia stawów. U 28,3% badanych stwierdzono przeciwciała anty-CarP , istotnie częściej niż przeciwciała anty-CCP (11,2%). Częstość występowania czynnika reumatoidalnego (RF) była podobna jak przeciwciał anty-CarP (odpowiednio 27,6% i 28,3%). Obserwowano istotną korelację między występowaniem przeciwciał anty-CarP, a obecnością nadżerek kostnych w zakresie stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych. Częstość występowania anty-CarP i RF była podobna w przypadku chorych zarówno z artralgią, jak i zapaleniem stawów, natomiast przeciwciała anty-CCP obecne były niemal wyłącznie u chorych z zapaleniem stawów (15,2% (arthritis) vs 2,1% (artralgia)).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe