REUMATOLOGIA
Zespoły bólowe kręgosłupa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Objawy depresji zwiększają ryzyko wystąpienia bólu pleców

Źródło: Symptoms of Depression and Risk of New Episodes of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis; Marina B. Pinheiro et al.; Arthritis Care & Research; Volume 67, Issue 11, pages 1591–1603, November 2015
Autor: Andrzej Kordas |Data: 30.10.2015
 
 
Marina Pinheiro i wsp. zaprojektowali przegląd systematyczny oraz metaanalizę mające na celu ocenę, czy objawy depresji zwiększają ryzyko wystąpienia bólu pleców okolicy lędźwiowo – krzyżowej w przyszłości. Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma Arthritis Care & Research.
Celem zidentyfikowania odpowiednich badań autorzy przeanalizowali następujące bazy danych: AMED, CINAHL, Embase, Health and Society (H&S), LILACS, MEDLINE, PsycINFO, Scopus, oraz Web of Science. Ostatecznie przeglądem systematycznym objęto 19 badań, natomiast do metaanalizy włączono 11 z nich.

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż objawy depresji zwiększają ryzyko wystąpienia w przyszłości bólu pleców odcinka lędźwiowo – krzyżowego (OR 1.59, 95% 95% CI 1.26–2.01). Ryzyko wystąpienia bólu pleców było zbliżone niezależnie od metody rozpoznawania objawów depresji: w przypadku anamnezy diagnostycznej - OR 1.66, 95% CI 1.14–2.42; w przypadku samodzielnego udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w skriningowych kwestionariuszach OR 1.68, 95% CI 1.05–2.70.

Trzy spośród badań naukowych włączonych do analizy oceniały korelację pomiędzy natężeniem występujących objawów depresji a ryzykiem pojawienia się w przyszłości bólu pleców odcinka lędźwiowo – krzyżowego. Wykazano, iż znacznie nasilone objawy depresji w większym stopniu korelują z ryzykiem wystąpienia w przyszłości bólu pleców (OR 2.51, 95% CI 1.58–3.99), aniżeli objawy depresji o niewielkim nasileniu (OR 1.51, 95% CI 0.89–2.56).

Podsumowując, autorzy badania wykazali, iż osoby z objawami depresji mają istotnie podwyższone ryzyko wystąpienia w przyszłości bólu pleców odcinka lędźwiowo – krzyżowego, a ryzyko to koreluje z nasileniem objawów depresji u danego pacjenta.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.