REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Objawy wegetatywne w pierwotnym zespole Sjögrena

Źródło: Julia L Newton, James Frith, Danielle Powell i wsp. Extended report: Autonomic symptoms are common and are associated with overall symptom burden and disease activity in primary Sjögren's syndrome Ann Rheum Dis 2012;71:1973-1979
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 03.01.2013
 
 
Zaburzenia układu nerwowego, w tym dysfunkcja układu autonomicznego, należą do objawów klinicznych pierwotnego zespołu Sjögrena (PZS). Zaburzenia wegetatywne były dotychczas w literaturze opisywane na podstawie badań jednośrodkowych przeprowadzanych w małych grupach pacjentów lub na podstawie opisów przypadków.
Badacze z Wielkiej Brytanii, w oparciu o grupę 317 pacjentów (z kilku ośrodków) z ustalonym rozpoznaniem PZS, przeprowadzili analizę częstości występowania dysfunkcji układu autonomicznego, znaczenie kliniczne oraz związek z aktywnością układową choroby. Zaburzenia wegetatywne zostały ocenione na podstawie zwalidowanej skali COMPASS Composite Autonomic Symptom Scale. Ocenę objawów przeprowadzono w badanej grupie oraz w odpowiednio dobranej pod względem płci i wieku grupie kontrolnej. Dysfunkcję układu autonomicznego rozpoznano u 20% w grupie kontrolnej i 55% pacjentów z PZS. Wśród osób z PZS przeważały zaburzenia o charakterze nietolerancji ortostatycznej. Uzyskany wynik zaburzeń autonomicznych (określony w skali COMPASS) korelował ze wskaźnikiem aktywności zespołu Sjogrena w ocenie pacjenta - ESSPRIT (EULAR-Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index) oraz wskaźnikiem aktywności zespołu Sjögrena ESSDAI (EULAR-Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index). W codziennej praktyce przy ocenie aktywności choroby u pacjenta z zespołe Sjögrena warto zwrócić uwagę na objawy zaburzeń układu wegetatywnego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.