SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Osocze bogatopłytkowe w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
Źródło: AK/ Is local platelet rich plasma injection clinically superior to hyaluronic acid for treatment of kneeosteoarthritis? A systematic review of randomized controlled trials. Arthritis Res Ther. 2018 Jun 19;20(1):128.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.07.2018
 
 
Osocze bogatopłytkowe (platelet-rich plasma, PRP) znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie. Jako bogate źródło czynników wzrostu wykorzystywane jest przede wszystkim w medycynie estetycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, medycynie sportowej i ortopedii, wspomagając procesy regeneracji tkanek. Preparat osocza bogatopłytkowego otrzymywany jest z krwi obwodowej pacjenta, co oznacza, że stanowi dla chorego autologiczny preparat krwiopochodny. Głównym ograniczeniem metody jest brak standaryzacji metod produkcji PRP, schematów podawania oraz zróżnicowanie składu poszczególnych preparatów.
Na łamach Arthritis Research & Therapy ukazała się publikacja będąca przeglądem ogłoszonych dotychczas randomizowanych badań klinicznych oceniających przydatność podawania PRP względem dostawowych iniekcji kwasu hialuronowego (hyaluronic acid, HA) w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Z analizy wykluczono badania, w których PRP podawano na drodze artroskopii, ograniczając się jedynie do badań, w których PRP podawano poprzez iniekcję dostawową. Drogą selekcji ostatecznej ocenie poddano 7 badań porównujących skuteczność dostawowego podawania PRP i HA (w sumie 908 iniekcji dostawowych). Wyniki wszystkich analizowanych publikacji wykazały umiarkowaną, aczkolwiek istotną poprawę w zakresie jakości życia, dolegliwości bólowych, funkcji stawu oraz czasu trwania sztywności porannej. Efekt terapeutyczny dostawowych iniekcji PRP był lepszy (w przypadku 5 badań) lub podobny (2 badania) do dostawowego podania HA. Kilkukrotnie powtarzane iniekcje wywierały korzystny efekt funkcjonalny utrzymujący się nawet 24 tygodnie. Metoda leczenia (PRP) zarezerwowana powinna być raczej dla łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. W analizowanych publikacjach stosowano zarówno świeże, jak i mrożone preparaty PRP, różniły się one preparatyką, sposobem i schematem podawania oraz schematem późniejszej rehabilitacji. Wspólnym elementem było jednak podawanie PRP wielokrotnie - iniekcje powtarzane cotygodniowo kilkukrotnie, a następnie w odstępie czasu - co miałoby zwiększać efektywność terapii. Stosowanie PRP nie było związane z ryzykiem poważnych lokalnych lub ogólnych działań niepożądanych.

Wykorzystywanie PRP jest metodą niedrogą i bezpieczną dla pacjenta. Jednak jej skuteczność we wskazaniu jakim jest choroba zwyrodnieniowa stawów, nie jest jeszcze poznana i wymaga dalszej wiarygodnej oceny klinicznej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe