REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Otilimab i metotreksat w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Źródło: The Lancet Rheumatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 23.11.2020
 
 
Otilimab to przeciwciało monoklonalne hamujące działanie czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów. Na łamach Lancet Rheumatology opublikowano wyniki badania klinicznego fazy 2b, w którym zastosowano to przeciwciało w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).
Pacjenci byli randomizowani do placebo lub otilimabu w dawkach: 22,5 mg, 45 mg, 90 mg 135 mg lub 180 mg (w sumie sześć ramion badania). Leczenie stosowano raz w tygodniu. Dodatkowo każdy z pacjentów otrzymywał metotreksat. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów którzy uzyskali remisje kliniczną zdefiniowaną jako uzyskanie poniżej 2,6 punktach w DAS28-CRP.

Łącznie zrandomizowano do każdej grupy po 37 osób. W 24 tygodniu odsetek pacjentów, którzy uzyskali remisję kliniczną wyniósł 1 (3%) w grupie placebo, 2 (5%) w grupie otrzymującej otilimab w dawce 22,5 mg, 6 (16%) - 45 mg, 7 (19%) - 90 mg, 5 (14%) 135 mg i 5 (14%) w grupie 180 mg. Największą różnicę w porównaniu z placebo odnotowano w grupie otrzymującej otilimab w dawce 90 mg (OR=8,39; 95% CI: 0,98-72,14; p=0,053). Najczęstszym działaniem niepożądanym leku było zapalenie nosogardła (8 do 24%).

Połączenie otilimabu i metotreksatu było dobrze tolerowane, jednak skuteczność otilimabu w porównaniu z placebo była na granicy istotności statystycznej.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe