Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
PTR

PTR o dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami reumatycznymi

Źródło: PTR
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 05.05.2022
 
 
Publikujemy stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, które informuje, że od 1 maja 2022 r. dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii w Polsce nie uległ dalszemu poszerzeniu.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, podpisane przez dr. Marcina Stajszczyka – przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, prof. Marek Brzosko – przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, i prof. Włodzimierza Samborskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z 5 maja 2022 r.:

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r. lek Benepali zawierający biopodobny etanercept nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii. Jest to kontynuacja wcześniej zaobserwowanego trendu wycofywania z Polski leków biologicznych, w tym biorównoważnych, przez część podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualnie refundacją w ramach wyżej wymienionych programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):
• adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),
• baricytynib (Olumiant),
• certolizumabpegol (Cimzia),
• etanercept (Enbrel, Erelzi),
• golimumab (Simponi),
• infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),
• ixekizumab (Taltz),
• rituksymab (Mabthera, Riximyo),
• sekukinumab (Cosentyx),
• tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),
• tofacytynib (Xeljanz).

W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub prezesa AOTMiT:
• umożliwienie pacjentom z RZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),
• skrócenie czasu nieskutecznego leczenia dwoma lekami z grupy NLPZ u pacjentów z chorobami ze spektrum spondyloatropatii (ZZSK, ŁZS, SpA) do 4 tygodni łącznie.

Jednocześnie nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki i substancje czynne oraz nie zostały poszerzone wskazania dla już refundowanych leków.

Z uwagi na czas i zaawansowanie toczącego się procesu refundacyjnego oraz potrzeby kliniczne pacjentów, lekami, które najpilniej powinny zostać udostępnione chorym są:
leki biologiczne:
• iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz osiowa i obwodowa postać SpA,
• sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA;
inhibitory kinaz janusowych:
• upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS.

Dla pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w dalszej kolejności refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy kolejne terapie w następujących wskazaniach klinicznych:
• tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS,
• filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS,
• guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS,
• ryzankizumab (inhibitor IL-23) – ŁZS,
• anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i choroba Stilla u dorosłych,
• canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i choroba Stilla u dorosłych,
• anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy,
• nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) oraz choroba śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS.

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedź na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u coraz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez coraz dłuższy czas w ciągu całego ich życia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. dostepnosci do innowacyjnych terapii_5.05.2022.pdf
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.